08 Mart 2021 Pazartesi

Spor Merkezleri ve Yüzme Havuzları için kontrol listesi


Bilindiği üzere, 6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile...

Spor Merkezleri ve Yüzme Havuzları için kontrol listesine word dosyası halinde ulaşmak için lütfen tıklayınız…

Bilindiği üzere, 6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.

Söz konusu yükümlülüğün ne şekilde yerine getirileceği ile ilgili hususlar ise 29/12/2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinde belirtilmektedir. Bununla birlikte, Kanunun “iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri”, “iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi” başlıkları altında yer alan 6 ve 7 maddeleri kademeli olarak yürürlüğe girmektedir.

Söz konusu süreçte, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğü başlamamış olan işyerleri ile özellikle küçük esnaf ve sanatkara yönelik Bakanlığımız, geçtiğimiz dönemde, işverenlere bu konuda yol göstererek risk değerlendirmelerinin işverenlerin kendileri tarafından yapılmasını sağlamak ve süreci kolaylaştırmak amacıyla çeşitli sektörlere yönelik örnek niteliğinde risk değerlendirmesi rehberleri yayımlamıştır.

Ancak söz konusu çalışmaların başlatıldığı süreçten bu yana iki yıl geçmiş olup iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinin haricinde tüm işyerleri için yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla bu işyerlerinde risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi, işyerindeki çalışma ortam ve şartlarını bilen ve bu konuda görevlendirilen İSG profesyonellerinin yükümlülüğündedir. Bu süreçte, sahadan alınan geribildirimler ve çalışmaların ticari amaçlar ile kullanılıyor olduğunun görülmesi Bakanlığımızı adım atmaya yöneltmiş olup bundan sonraki süreçte, İSG profesyoneli görevlendirme yükümlülüğünün yürürlüğe girmediği işyerleri için risk değerlendirmesi yerine geçmeyecek ancak çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listelerinin yayımlanmasına karar verilmiştir.

Risk değerlendirmeleri hususunda ise İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 17 nci maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi-işveren ve memur sendikaları ile kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşları faaliyet gösterdikleri sektörde rehber çalışmalarında bulunabilirler.

Spor Merkezleri ve Yüzme Havuzları için kontrol listesi

Konu Başlığı

Kontrol Listesi

Evet

Hayır

Alınması Gereken Önlem

Sorumlu Kişi

Tamamlanacağı Tarih

 

J

L

 

GENEL

Zemin, kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde tasarlanmış ve iç ve dış zeminler (işyeri girişi, merdivenler vs.) düzenli olarak kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar bulunması halinde bunlara yönelik düzeltici çalışmalar yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Zemin halıları, zemin kaplamaları ya da duvar yüzeylerinde yırtılmış veya soyulmuş bölümler onarılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Cam yüzeyler (cam aksamlı mobilyalar, kapı, pencere vb.) üzerinde kırık ve çatlak bulunmamakta ve uygun şekilde monte edilmiş mi?

 

 

 

 

 

 

Merdiven genişlikleri ve basamak yükseklikleri uygun mu?

 

 

 

 

 

 

Merdivenler boyunca tırabzanlar var mı?

 

 

 

 

 

 

Tırabzan ayakları arasında düşmeyi önleyecek kapalı bloklar var mı?

 

 

 

 

 

 

Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Tesiste içme suyu bulunuyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışanların için yemek yeme yeri mevcut mu?

 

 

 

 

 

 

TERTİP-DÜZEN VE HİJYEN

Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra kullandıkları bütün malzemeleri yerlerine yerleştiriyor mu?

 

 

 

 

 

 
 

Çalışmalar sırasında kullanılan hortum, kablolu vb. aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde mi?

 

 

 

 

 

 

Depo vb. alanların iç düzenlemesi yapılmış, tüm eşya veya malzemelerin kolay ulaşılabilir olması sağlanmış ve bu alanlar tertipli halde tutuluyor mu?

 

 

 

 

 

 

İşyerinin temizliği düzenli olarak yapılıyor ve işyerinde, hijyen açısından gerekli şartlar sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Temizlik amaçlı kullanılan ürünler ve kimyasallar uygun şekilde depolanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çöpler ve atıklar düzenli olarak ve uygun şekilde toplanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çatıdan, duvarlardan ya da zeminlerden su sızıntısının olması engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

Küf mantarı oluşumu engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

ACİL DURUMLAR

İşyerinde, acil durum planı hazırlanmış mı?

 

 

 

 

 

 

Çalışanların acil durumlarda ne yapması gerektiği konusunda bilgilendirilme yapılmış ve hazırlanan kroki uygun yerlere asılmış mı?

 

 

 

 

 

 

İşyerinin açık olduğu her saatte acil durum telefonu kullanılabilir durumda mı?

 

 

 

 

 

 

Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (itfaiye, ambulans, polis vb.) görünür yerlere asılmış mı?

 

 

 

 

 

 

Acil durumlar için kapsamlı ilk yardım çantası, sedye ve kurtarma araçları mevcut mu?

 

 

 

 

 

 
 

Havuzlarda sertifikalı cankurtaran görev yapıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Cankurtaranların bulunduğu yer havuzun tamamını görebilecek konumda mı?

 

 

 

 

 

 

Yangın merdiveni kullanılabilir durumda mı?

 

 

 

 

 

 

Yangın merdiveni kapıları/acil çıkışlar kilitli olmayıp her an dışarı doğru açılabilir durumda tutuluyor mu?

 

 

 

 

 

 

Yangın söndürücüler mevcut ve son kullanma tarihleri ile basınçları periyodik olarak kontrol edilerek bakımları yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Otomatik yangına müdahale sistemleri çalışır durumda ve bakımları yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

 
 

ELEKTRİK

Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?

 

 

 

 

 

 

Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?

 

 

 

 

 

 

Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi?

 

 

 

 

 

 

Açıkta kablo bulunmamakta, prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol edilmekte mi?

 

 

 

 

 

 

Elektrikli spor aletlerinin, elektrik kaçaklarına karşı yalıtımları yapılmış mı?

 

 

 

 

 

 

Elektrik tesisatında topraklama mevcut mu?

 

 

 

 

 

 

Prizler ve elektrikli aletler ıslanma ihtimali olmayan yerlerde mi bulunuyor?

 

 

 

 

 

 

Sauna ve buhar odalarında sıcaklık kontrolü sistemi bulunuyor mu?

 

 

 

 

 

 

Sabit kurulumlar ve tesisatın, düzenli şekilde bakımı yetkili kişiler tarafından mı yapılmakta?

 

 

 

 

 

 

SEKTÖRE ÖZEL RİSKLER

Havuz tabanı, merdiven basamakları ve havuz kenarındaki gezinti alanları kir tutmayan, kolay temizlenebilen, hijyenik ve kaygan olmayan bir malzemeyle kaplı mı?

 

 

 

 

 

 

Havuz içine giriş ve çıkışta güvenli giriş ve çıkış için gerekli düzenekler(havuz ipleri, can simidi, merdiven, korkuluk vb.) mevcut mu?

 

 

 

 

 

 

Çevrede güvenlik için yeterince uyarı levhası var mı?

 

 

 

 

 

 

Tesislerde, bütün kullanıcıların, yüzme havuzuna girmeden önce duş alabilmelerini ve ayak dezenfeksiyonu yapabilmelerini sağlayacak düzenleme yapılmış mı?

 

 

 

 

 

 

Havuzun su ile temas eden tüm yüzeyleri pürüzsüz, temizlenebilir, yosun oluşmasına izin vermeyen, açık renkli ve su geçirmez bir malzemeyle kaplı mı?

 

 

 

 

 

 

Havuz ve havuz suyunun teknik ve hijyenik şartlarından sorumlu bir kişi görevlendirilmiş mi?

 

 

 

 

 

 

Havuz ve havuz suyunun teknik ve hijyenik şartlarından sorumlu yüzme saatlerinde devamlı iş başında bulunmakta mı?

 

 

 

 

 

 

Soyunma yerleri,  duşlar ve tuvaletler mevcut muve buralar sürekli temiz tutulmakta mı?

 

 

 

 

 

 

Soyunma-giyinme yerlerinde yeterli sayıda, temiz, paslanmamış dolaplar var mı ve düzenli olarak ilaçlanarak hijyen sağlanmakta mı?

 

 

 

 

 

 

Soyunma yerlerinde, tuvaletlerde, duş yerlerinde havalandırma, aydınlatma ve ısıtma yeterli mi?

 

 

 

 

 

 

Uyulacak kurallar göze çarpıcı afişler halinde bina içinde uygun yerlere asılmış mı?

 

 

 

 

 

 

Yüzme havuzuna verilecek su fiziki ve bakteriyolojik özellikleriyle (Berrak, renksiz, kokusuz, tortusuz ve bakteriyolojik bakımdan temiz) içme suyu kalitesinde mi?

 

 

 

 

 

 

Havuz suyunda serbest klor miktarı “Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelik” ’te belirtilen sınır değerleri geçmemekte mi?

 

 

 

 

 

 

Havuz suyunun klor miktarı gün içinde kontrol edilmekte mi?

 

 

 

 

 

 

Havuzun köşeleri kazaları engellemek için kavisli yapılmış mı?

 

 

 

 

 

 
 

Havuzun etrafında ve bütün çevresi boyunca taşma oluğu bulunmakta mı?

 

 

 

 

 

 

Havuzun kenarında karşılıklı en az 2 merdiven mevcut mu ve merdivenlerin iki yanında tırabzan var mı?

 

 

 

 

 

 

Tırabzanlar, basamaklar ve havuzun içindeki dinlenme çıkıntıları açıkça görülebilir renklerde mi?

 

 

 

 

 

 

Tırabzanlar, basamaklar ve havuzun içindeki dinlenme çıkıntıları bakımlı mı?

 

 

 

 

 

 

Yeterli sayıda ve görülebilir yerlerde havuzun derinliğini gösterir yazılar var mı?

 

 

 

 

 

 

Su derinliğinde ani değişimler ya da dik eğimler için önlem alınmış mı?

 

 

 

 

 

 

MAKİNELER VE SPOR EKİPMANLARI

Tüm makineler için, makinelerin kullanımı ve bakımı hususunda Türkçe olarak hazırlanmış kullanım kılavuzu mevcut mu?

 

 

 

 

 

 

Tüm makineler kullanma kılavuzuna göre kullanılmakta mı?

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar ve müşteriler makinelerin güvenli kullanımı konusunda bilgilendiriliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Halter ve ağırlık makinelerinde kullanılan bağlantı elemanları uygun ve doğru şekilde kullanılmakta mı?

 

 

 

 

 

 

Makine ve ekipmanların yanında ilgili güvenlik uyarıları, güvenli çalışma yükleri ve kullanım talimatları gösterilmiş mi?

 

 

 

 

 

 

Makine ve ekipmanların üzerinde CE uygunluk işareti bulunuyor mu?

 

 

 

 

 

 

Makine ve ekipmanların durumu kontrol edilmekte ve bakımları yapılmakta mı?

 

 

 

 

 

 

Bozulan makinelere uyarı asılarak tamiri yapılana kadar kullanım dışı olduğu belirtiliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Makineler ve ekipmanlar çalışma alanına düzenli yerleştirilmiş mi ve çalışma alanı düzenli ve temiz tutulmakta mı?

 

 

 

 

 

 

KİMYASALLAR

 İşletme tehlikeli olmayan veya az tehlikeli kimyasallara öncelik veriyor mu?

 

 

 

 

 

 

Tehlikeli kimyasalların işletmenin koşullarına göre nasıl kullanılması gerektiğini açıklayan talimatlar bulunmakta mı?

 

 

 

 

 

 

 Kirliliğe sebep olan kimyasalların kaynağına yakın bir yere aspiratörler yerleştirilmiş mi?

 

 

 

 

 

 

 Çalışanların kimyasallarla yaptıkları çalışma biçimininönemli bir sağlık riski teşkil edip etmediği kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Tehlikeli kimyasallarla çalışanlar mevcut riskler konusunda bilgilendirilmiş mi?

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar kişisel koruyucu donanımların kullanılması gerektiğinde kullanmakta mı?

 

 

 

 

 

 

Çalışanların cildi suyla günde iki saatten fazla doğrudan temas edip etmediği kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

 

 Tam olarak ortadan kaldırılamayan gazların üretimine sebep olan süreçler için güvenlik önlemleri alınmış mı?

 

 

 

 

 

 

 Çalışanların;  sprey kullanımı, dökülme ya da bir sıvının buharlaşması durumunda cildi tahriş edebilecek ya da giysileri aşındırarak cilde işleyebilecek kimyasallarla çalışmadığı kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Karıştırılarak kullanılmaması gereken kimyasallar konusunda çalışanlar bilgi sahibi mi?

 

 

 

 

 

 

PSİKOSOSYAL ETKENLER

Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vs.) karşısında nasıl davranacağını biliyorlar mı?

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar ile işveren(ler) arasında iyi bir iletişim sağlanmakta mı?

 

 

 

 

 

 

İşyerinde yürütülen işler ile ilgili çalışanların da görüşleri alınmakta ve iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması hususunda katılımları desteklenmekte mi?

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar; yetki, sorumluluk ve çalışma hedeflerini net olarak bilmekte mi?

 

 

 

 

 

 

Çalışanların iş yükü ve yorgunlukları kontrol edilmekte mi?

 

 

 

 

 

 

GÜRÜLTÜ

Dışarıdan ve diğer insanlardan kaynaklanan gürültünün rahatsız edici seviyede olmadığı kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Makine ve tesisatlardan gelen gürültünün rahatsız edici seviyede olmadığı kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Gürültülü odalarda ses yalıtımı bulunmakta mı?

 

 

 

 

 

 

BİYOLOJİK RİSKLER

Hem düzenli olarak hem de risk oluşturan maddelerle  (kan, kirli malzemeler vb.)temastan sonra çalışanlar ellerini yıkamakta mı?

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar çöplerin ve kirli malzemelerin taşınmasında hijyen kurallarına dikkat etmekte mi?

 

 

 

 

 

 

Hijyen standartları ve ilkyardım yöntemlerine uyulmakta mı?

 

 

 

 

 

 

Küf mantarı ve küf kokusu bulunmadığı gözlemleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

KAZALAR ve HASTALIKLAR

Çalışanların işe giriş raporları ve periyodik kontrolleri yaptırılmakta mı?

 

 

 

 

 

 

Çalışanların karşı karşıya kaldıkları kazalar ve işe bağlı hastalıklar Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor edilmekte mi?

 

 

 

 

 

 

Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önlenmekte mi?

 

 

 

 

 

 

İçerisinde yeterli malzeme bulunan ilkyardım çantası temin edilmiş mi?

 

 

 

 

 

 

ERGONOMİ ve MONOTON ÇALIŞMA

Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engellenmekte mi?

 

 

 

 

 

 

Çalışanlara yaptıkları işe uygun masa, sandalye veya destek ekipmanlar sağlanmakta mı?

 

 

 

 

 

 
 

Fazlaca yukarıya uzanmayı veya aşağıya eğilmeyi gerektiren işlerde çalışanların uzun süre hareketsiz aynı pozisyonda kalması engellenmekte mi?

 

 

 

 

 

 

BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM

Çalışanlar ilkyardım eğitimi almış mı?

 

 

 

 

 

 

Spor eğitmenleri antrenörlük belgesine sahip mi?

 

 

 

 

 

 

Cankurtaranlar ilgili bir müesseseden alınan güncel, geçerli bir sertifikaya sahipler mi?

 

 

 

 

 

 
 

Cankurtaranlar temel yaşam desteği vermek konusunda eğitime sahip mi?

 

 

 

 

 

 

Cankurtaranlar  telefonlar, portatif telsizler, düdükler gibi acil iletişim araçlarını kullanma konusunda yeterli bilgiye sahip mi?

 

 

 

 

 

 

Cankurtaranlar yasal yükümlülüklerini bilmekte mi?

 

 

 

 

 

 
 

Çalışanlara işyerine özgü prosedürler ve acil durumlarla ilgili hizmet içi eğitim uygulanmış mı?

 

 

 

 

 

 

Çalışanlara kullandıkları ekipmanların doğru ve güvenli kullanımı hakkında eğitim ve gerekli talimatlar verilmiş mi?

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Haziran 2015, Pazar 00:52
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.