30 Kasım 2021 Salı

Seracılık – Örtü Altı Yetiştiriciliği - İşleri için kontrol listesi


Bilindiği üzere, 6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile...

Seracılık – Örtü Altı Yetiştiriciliği - İşleri için kontrol listesine word dosyası halinde ulaşmak için lütfen tıklayınız…

Bilindiği üzere, 6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.

Söz konusu yükümlülüğün ne şekilde yerine getirileceği ile ilgili hususlar ise 29/12/2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinde belirtilmektedir. Bununla birlikte, Kanunun “iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri”, “iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi” başlıkları altında yer alan 6 ve 7 maddeleri kademeli olarak yürürlüğe girmektedir.

Söz konusu süreçte, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğü başlamamış olan işyerleri ile özellikle küçük esnaf ve sanatkara yönelik Bakanlığımız, geçtiğimiz dönemde, işverenlere bu konuda yol göstererek risk değerlendirmelerinin işverenlerin kendileri tarafından yapılmasını sağlamak ve süreci kolaylaştırmak amacıyla çeşitli sektörlere yönelik örnek niteliğinde risk değerlendirmesi rehberleri yayımlamıştır.

Ancak söz konusu çalışmaların başlatıldığı süreçten bu yana iki yıl geçmiş olup iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinin haricinde tüm işyerleri için yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla bu işyerlerinde risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi, işyerindeki çalışma ortam ve şartlarını bilen ve bu konuda görevlendirilen İSG profesyonellerinin yükümlülüğündedir. Bu süreçte, sahadan alınan geribildirimler ve çalışmaların ticari amaçlar ile kullanılıyor olduğunun görülmesi Bakanlığımızı adım atmaya yöneltmiş olup bundan sonraki süreçte, İSG profesyoneli görevlendirme yükümlülüğünün yürürlüğe girmediği işyerleri için risk değerlendirmesi yerine geçmeyecek ancak çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listelerinin yayımlanmasına karar verilmiştir.

Risk değerlendirmeleri hususunda ise İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 17 nci maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi-işveren ve memur sendikaları ile kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşları faaliyet gösterdikleri sektörde rehber çalışmalarında bulunabilirler.

Seracılık – Örtü Altı Yetiştiriciliği - İşleri için kontrol listesi

Konu Başlığı

Kontrol Listesi

Evet J

Hayır L

Alınması Gereken Önlem

Sorumlu Kişi

Tamamlanacağı Tarih

 

GENEL &

Zemin, çökme, çukur, tümsek, erime gibi takılıp düşmeye veya kaymaya sebep olabilecek deformasyonları önleyecek şekilde tasarlanmış mı ve iç ve dış zeminler (sera girişi ve içi, diğer binalar, merdivenler vs.) düzenli olarak kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

 

İŞYERİ DÜZENİ VE HİJYEN

Sera planı yapılan işe uygun olarak tasarlanmış mı?

 

 

 

 

 

 

 

Çalışma ortamındaki kapalı alanlar değerlendirilmiş ve belirlenmiş mi?Çalışanların bu alanlara girmesini engelleyecek önlemler alınıyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

Bütün alanlar iyi aydınlatılmış, pencere alanı yeterince büyük ve doğal aydınlatmadan yeterince faydalanılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

Çalışma alanında ve seradatemiz hava akımı bulunuyor ve tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

Mevsimsel koşullara göre çalışma ortamında aşırı sıcak, nem, basınç, düşük sıcaklık, yağmur ve güçlü rüzgâr gibi termal konfor şartları uygun mu?

 

 

 

 

 

 

 

Seradaki çalışmalarda güneş ışığından kaynaklı radyasyona maruziyetin önüne geçiliyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

İnsanlardan, makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek veya dış ortam kaynaklı gürültünün rahatsız edici düzeyde olması engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

Makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek titreşimin rahatsız edici düzeyde olması engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

Çalışma ortamında toz maruziyetinin(organik, inorganik) önüne geçiliyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

İşyerinde alkol, madde kullanımını önleyici tedbirler alınıyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygun yerlerde yeterli sayıda ve büyüklükte atık kutuları bulunuyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

İşyerinin temizliği düzenli olarak yapılıyor ve çalışma ortamında, hijyen açısından gerekli şartlar sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

Temizlik yapılan alanda gerekli önlemler alınıyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elleri ve vücudu gerektiğinde yıkayabilecek temiz lavabo ve duşlar mevcut mu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine düzenli olarak yerleştiriyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışma alanı çalışanların rahat çalışmasını sağlayacak genişlikte ve çalışma ortamı çalışanların faaliyetlerini kısıtlamayacak şekilde tasarlanmış ve düzenli mi?

 

 

Çalışanlar için kolay ulaşılabilir noktalarda temiz içme suyu mevcut mu?

 

 

 

 

 

 

 

İşyeri ve sera içerisindeki çalışma alanlarında sigara içilmesi yasaklanmış mı ve çalışanlar bu konuda bilgilendiriliyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetkisiz kişilerin seraya girişleri engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

Sera içerisindeki tehlikelere karşı uyarı işaretleri bulunuyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

Kullanılan ekipman ve makineler için ayrı bir depolama alanı var mı?

 

 

 

 

 

 

 

Yangın ve kazaları önlemek için seraların etrafındaki çöp ve atıklar düzenli olarak uzaklaştırılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

Seradaki kapalı alanların bakım ve temizliği yapılırken dışarıda bir gözlemci bulunduruluyor mu?

 

 

 

 

 

 

MAKİNELER,

Makine, araç ve gereçtedariğinde CE işaretli olanların alınması sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

EL ALETLERİ VE YARDIMCI APARATLAR

Tüm alet veya ekipmanların tasarım amaçlarına uygun yönde kullanılması sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

Makineler için üretici firmadan, Türkçe kullanım kılavuzları temin edilmiş mi ve makineler bu kılavuza uygun olarak kullanılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

Bütün makine ve araç gereçlerde gerekli uyarı işaretleri bulunuyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

Bütün makinelerin etrafında çalışma için yeterli alan mevcut mu?

 

 

 

 

 

 

 

Tüm alet ve gereçlerin kullanımında gerekli hijyen şartları sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

Kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

Kesici veya delici alet veya ekipmanlar uygun aralıklarla, kullanım öncesi ve sonrasında kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

Özellikle hareketli parçaları olan makineler/aletler, üreticisinin talimatları doğrultusunda makine koruyucular ve koruma panelleri gibi önlemler ile koruma altına alınıyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

Makine ve iş ekipmanları kullanılırken koruyucularının her zaman yerinde ve iyi durumda olması sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

İçerisinde ve parçalarında dönen aksamları bulunan elektrikli aletler ile yapılan çalışmalar sırasında gerekli önlemler alınıyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

Makinelerin kazara/istemeden çalıştırılması engelleniyor ve makinelerinacil durdurma düğmeleri bulunuyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

İşveren makine koruyucularının çalışanlar tarafından uygun olarak kullanıp kullanılmadığını kontrol ediyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

İmalatçının talimatları doğrultusunda tüm makine ve ekipmanların düzenli bakımlar ve periyodik kontrolleri yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

Bakım onarım işleri yetkin ve yetkili kişiler tarafından gerçekleştiriliyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

Özel cihaz, el aletleri ya da teknik aparatların sadece özel eğitim almış çalışanlar tarafından ve gerekli önlemler alınarak kullanılması sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

ELEKTRİK

Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

Elektrikle ilgili işler yetkili ve uzman kişilere yaptırılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?

 

 

 

 

 

 

Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

 Elektrikle ilgili bağlantılar sürekli kontrol ediliyor mu? Elektrik tesisatı ve kabloların bakımları düzenli olarak yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Elektrikli ekipmanların ıslak ortam, su ve kimyasal içerikli ürünler ile temas ettirilmesi engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERGONOMİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışanların, işlerini yaparken çok uzak mesafelere uzanmak zorunda kalmaları engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

Çalışanlara yaptıkları işe, termal koşullara ve fizyolojik özelliklerine uygun iş kıyafetleri sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

Çalışanlara, yaptıkları işe uygun masa, sandalye veya destek ekipman sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

Kas iskelet sistemini zorlayıcı ve tekrarlayan hareketleri önleyici tedbirler alınıyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

Kullanılan el aletleri ergonomik mi?

 

 

 

 

 

 

 

Elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

Yüklerin elle taşınmasından doğabilecek kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ile yükleri doğru ve güvenli kaldırma konusunda çalışanlar bilgilendiriliyor mu?

 

 

 

 

 

 

ERGONOMİ

Sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilecek yüklerin itilmesini ya da çekilmesini sağlayacak uygun taşıma araçları sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

KİMYASALLAR

 
 

Tehlikeli kimyasallar yerine tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olanların kullanılması(ikame) sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Kimyasal maddelere yetkisiz kişilerin erişimi engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

Kimyasallar uygun şartlarda depolanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Kimyasalların Güvenlik Bilgi Formları (SDS) mevcut mu?

 

 

 

 

 

 

Kimyasalların hazırlanma prosedürü sağlık ve güvenlik yönünden uygun mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışanların kimyasallara doğrudan maruziyeti engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

Kimyasalların üzerinde içeriği, uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu ekipman ve zararlarını gösteren mevzuata uygun etiketler mevcut mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar, kullanma kılavuzu bulunmayan ya da kullanma talimatı henüz hazırlanmamış tehlikeli kimyasalları kullanmamaları konusunda talimatlandırılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Kimyasallarla işlem yapılan kapalı çalışma alanlarında uygun ve yeterli havalandırma mevcut mu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Pestisit spreyleme sırasında gerekli önlemler alınıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Kimyasalların çevreye (su, kanalizasyon, hava, toprak) yayılması engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

Kimyasal maddelerin (özellikle içerikleri nedeniyle alevlenebilir olanların) saklama koşullarına uyuluyor, bu malzemeler ısı, ışık ve diğer malzemelerden uzakta muhafaza ediliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Birbirleri ile tepkimeye girerek tehlikeli salımlar oluşturabilecek kimyasal maddelerin ayrı yerlerde muhafaza edilmesi sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Kimyasalların kullanımı sırasında alerji ve tahrişleri önlemek için cilt, göz veya solunum teması engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

Yakıcı veya aşındırıcı maddeler veya yanıcı gazlarla yapılan çalışmalarda gerekli önlemler alınıyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

İşyerinde, acil durum planı (güneş çarpması, böcek sokması, ilaç zehirlenmesi, kesici alet kazası vb. için) hazırlanmış mı?

 

 

 

 

 

 

Yeterli sayıda yangın söndürücü mevcut ve son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Yangın merdivenine açılan acil çıkış kapıları kilitli olmayıp dışa doğru açılacak şekilde tasarlanmış mı?

 

 

 

 

 

 

Acil çıkış kapılarına ulaşımı engelleyecek faktörler ortadan kaldırılmış ve yangın merdivenlerinin amacı dışında kullanılması engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

Acil duruma neden olan olaya ilişkin iletişime geçilecek (yangın, gaz kaçağı, deprem vb.) telefon numaraları görünür yer(ler)e asılmış mı? Acil durumda iletişim telefonları çalışanlar tarafından biliniyor mu?

 

 

 

 

 

 

Yangın uyarı sisteminin (sesli ve ışıklı uyarı) çalışır durumda olması sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş ve yangın merdiveninde ışıklandırma sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

İlkyardım dolabı mevcut mu ve içeriği uygun mu?

 

 

 

 

 

 

BİYOLOJİK ETMENLER

Çalışma ortamında tehlikeli biyolojik etkenler (bitkiler, hayvanlar ve hayvan orijinli maddeler, organik toz, atık vb.) ile mücadele konusunda önlemler alınıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Biyolojik etkenlere maruz kalan veya kalabilecek çalışan sayısının mümkün olan en az sayıda tutulması için gerekli düzenlemeler yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışma süreçleri ve teknik kontrol önlemleri, biyolojik etkenlerin ortama yayılmasını önleyecek veya ortamda en az düzeyde bulunmasını sağlayacak şekilde düzenleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

Tıbbi ve biyolojik atıkların gerektiğinde uygun işlemlerden geçirildikten sonra çalışanlar tarafından güvenli bir biçimde toplanması, depolanması ve işyerinden uzaklaştırılması, güvenli ve özel kapların kullanılması da dâhil uygun yöntemlerle yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışanların, biyolojik etkenlere maruz kalabileceği alanlarda yiyip içmeleri engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

Arı sokmaları, istilası ve hayvan kaynaklı biyolojik risklere karşı yeterli önlem alınıyor mu?

 

 

 

 

 

 

PSİKOSOSYAL ETMENLER

Çalışanlar ile işveren(ler) arasında iyi bir iletişim sürdürülüyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar; yetki, sorumluluk ve çalışma hedeflerini net olarak biliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmesi engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışma zamanı ile ilgili çalışanlara baskı uygulanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar için uygun dinlenme alanları mevcut mu?

 

 

 

 

 

 

KAZALAR VE HASTALIKLAR

Çalışanların işe giriş muayeneleri ve periyodik kontrolleri yaptırılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

İş kazaları ve meslek hastalıkları vakaları Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Daha önce meydana gelmiş kazalar incelenerek kayıt altına alınıyor, tehlike kaynakları tespit edilerek ileride benzer kazalar ile karşılaşmamak için gerekli önlemler alınıyor mu?

 

 

 

 

 

 

YÜKSEKTE ÇALIŞMA

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Yüksekte (binalarda, makinelerde, ekipmanda, depolarda vb.) güvenli çalışma sistemi var mı?

 

Bütün taşınabilir merdivenler güvenli ve yapılan işler için uygun mu?

 

 

 

 

 

 

Merdivenler yüksekte kullanıldığında sağlam ve dengeli bir şekilde durması sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Taşınabilir merdivenlerin periyodik bakımları ve kontrolleri düzenli olarak ve her kullanım öncesi yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Yüksekte çalışılan zeminler ve merdiven ayakları kaydırmaz tabanlı mı?

 

 

 

 

 

 

Yüksek bölümler sabit korkuluklar ve trabzanlar ile çevriliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Merdiven genişlikleri, basamak yükseklikleri ve tırabzanlar uygun mu?

 

 

 

 

 

 

Yüksek istifleme yapılan bölümlerdeki yükler çalışanların üzerine düşmeyecek şekilde sabitleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

NAKLİYAT VE HAREKET

Genel trafik ve yaya yolu birbirinden ayrılmış mı?

 

 

 

 

 

 

 EDEN ARAÇLAR

Sera alanında araçların güvenli hareketi konusunda organizasyon yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

Eski traktör kabinleri güvenlik kafesi (roll-bar) ile donatılmış mı?

 

 

 

 

 

 

 

Araçların ışıklandırma sistemi ve göstergeleri düzgün çalışıyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

Çalışma alanında iç ve dış alan hız limitlerine uyuluyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

Tüm nakliye ve hareketli araçlar yetkili kişilerce mi kullanılıyor?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araçların aynaları temiz ve kullanılır vaziyette mi?

 

 

 

 

 

 

 

Yükleme boşaltma alanları çalışanların düşmesini engelleyecek şekilde korkuluklarla çevrilmiş mi?

 

 

 

 

 

 

 

Konveyörlerde yeterli sıklıkta güvenli durdurma sistemi mevcut mu?

 

 

 

 

 

 

SEKTÖRE ÖZEL RİSKLER

Çalışma sahası çiftlik içerisindeki elektrik ve yüksek gerilim hatlarına kabul edilebilir uzaklıkta mı?

 

 

 

 

 

 

Çocukların tehlikeli alanlara (çalışma alanları, hareket eden makinelerin civarı, yükseklik, depolama alanları, hayvanların bulunduğu bölmeler vb.) girişleri engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar yaptıkları işe uygun KKD kullanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

Kimyasal maruziyetine karşı uygun KKD kullanılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM

Çalışanlar için yaptıkları işe ve çalışma koşullarına uygun kıyafetler sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

(KKD)

Çalışanlar KKD’lerini gereken çalışma koşullarında sürekli takıyorlar mı?

 

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar KKD’lerini nasıl muhafaza edecekleri, temizleyecekleri ve ne sıklıkla değiştirmeleri gerektiği ile ilgili bilgi sahibi mi?

 

 

 

 

 

 

 

KKD’ler için uygun saklama yerleri mevcut mu?

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME

Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almışlar mı?

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar yaptıkları işle ilgili olarak gerekli teknik eğitim ve bilgiye sahip mi?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm çalışanlara enfeksiyon riskini azaltmak için genel hijyen bilgisi veriliyor ve gerekli önlemler alınıyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Çalışanlar biyolojik etkenlerle çalışma sırasında maruz kalabileceği riskler konusunda bilgilendiriliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar kesilme, batma, yanma vb. nedenler ile oluşan yaralara hangi durumda ve kim tarafından müdahale edileceği konusunda bilgilendiriliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar kullandıkları makine, araç ve gereçlerin güvenli kullanımı konusunda eğitiliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar sağlık ve güvenlik işaretlerinin anlamları konusunda eğitiliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar, acil durumlarda ne yapması gerektiği konusunda bilgilendiriliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar yangın söndürücüleri kullanmayı biliyorlar mı?

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar için İlkyardım eğitimleri alıyorlar mı? Yeterli sayıda çalışan bu eğitimleri alıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Acil durumlar (yangın, deprem, ilk yardım gerektiren durumlar vb.) konusunda çalışanlar gerekli eğitimler ve uygulamalara tabi tutuluyor mu?

 

 

 

 

 

 

Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınıyor ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza ediliyor mu? 

 

 

 

 

 

 

 
14 Haziran 2015, Pazar 01:39
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.