30 Kasım 2021 Salı

Şehirler Arası Otobüs Şirketlerinde Engelli İndirimi
Şehirler Arası Otobüs Şirketlerinde Engelli İndirimi 


   Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin Ücret tarifelerini düzenleyen 57.maddesinde ;  (Değişik: RG 21/8/2009-27326) 6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunlu olup, altı ile 12 yaş arası çocuklar ile yaş şartı aranmaksızın en az % 40 oranında engelli olduğunu belgeleyen kişiler için bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden % 30 indirimli düzenlenir , hükmü yer almakta olup engelli vatandaşlarımızın bu indirimden faydalanması imkanı bulunmaktadır.

   Bilet satışı gerçekleştiren acentelerin böyle bir indirim uygulama imkanları olmadığını belirtmeleri halinde ilgili firma merkezleri ile iletişime geçilmesi ve ilgili yönetmelik maddesinin hatırlatılması halinde gerekli indirimden faydalanma imkanı firma tarafından engelli vatandaşlarımıza sunulacaktır.

   Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin 33.maddesinde ; "Terminallerde bulunması gereken asgari fiziki özelliklerin aşağıda belirtilen şekilde olması şarttır:

a) Yurtiçi ve uluslararası yolcu terminalleri;

1) Terminallerin en az 2.000 m2 alan üzerinde, belediye imar planlarına uygun, yol ağlarıyla bağlantısı olan, varsa belediye altyapısıyla irtibatlandırılmış yoksa bu tür altyapıları oluşturulmuş, taşıtlar için peronlar, park yerleri, gerektiğinde bunların bakım ve ikmal yapabilecekleri alanları bulunan, açık ve kapalı alanlarında yeterli yangın önleme, söndürme ve alarm ile aydınlatma sistemleri ve araçları bulunan, çevre düzenlemesi yapılmış, engellilerin ihtiyaçlarını karşılayan ve çevreleri güvenlik açısından yeterli ihata duvarı veya tel örgü ile çevrilmiş bir altyapıya sahip olması ve terminale giriş çıkışların karayolu trafiğini olumsuz etkilememesi şarttır. Bu terminallerde, yolcuların şehir içi ulaşımını sağlayan servis araçları, ticari taksiler ile özel otomobiller için indirme, bindirme ve park yapacakları yeterli bir alan da bulunmalıdır."hükümleri yer almakta olup terminallerde engelli vatandaşlarımız için gerekli fiziksel düzenlemelerin yapılmış olması gerekmektedir.

   Son olarak Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin 43. maddesine göre otobüs işletmecileri verdikleri hizmetlerden , özürlülerin kolaylıkla ve yeterli derecede yararlanması için gerekli tedbirleri almakla yükümlü bulunmaktadır.


Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin değişiklikler işlenmiş son haline ulaşmak için tıklayınız.

 

08 Ekim 2014, Çarşamba 00:04
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.