08 Mart 2021 Pazartesi

Ofisler için kontrol listesi


Bilindiği üzere, 6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile...

Ofisler için kontrol listesine word dosyası halinde ulaşmak için lütfen tıklayınız…

Bilindiği üzere, 6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.

Söz konusu yükümlülüğün ne şekilde yerine getirileceği ile ilgili hususlar ise 29/12/2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinde belirtilmektedir. Bununla birlikte, Kanunun “iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri”, “iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi” başlıkları altında yer alan 6 ve 7 maddeleri kademeli olarak yürürlüğe girmektedir.

Söz konusu süreçte, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğü başlamamış olan işyerleri ile özellikle küçük esnaf ve sanatkara yönelik Bakanlığımız, geçtiğimiz dönemde, işverenlere bu konuda yol göstererek risk değerlendirmelerinin işverenlerin kendileri tarafından yapılmasını sağlamak ve süreci kolaylaştırmak amacıyla çeşitli sektörlere yönelik örnek niteliğinde risk değerlendirmesi rehberleri yayımlamıştır.

Ancak söz konusu çalışmaların başlatıldığı süreçten bu yana iki yıl geçmiş olup iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinin haricinde tüm işyerleri için yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla bu işyerlerinde risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi, işyerindeki çalışma ortam ve şartlarını bilen ve bu konuda görevlendirilen İSG profesyonellerinin yükümlülüğündedir. Bu süreçte, sahadan alınan geribildirimler ve çalışmaların ticari amaçlar ile kullanılıyor olduğunun görülmesi Bakanlığımızı adım atmaya yöneltmiş olup bundan sonraki süreçte, İSG profesyoneli görevlendirme yükümlülüğünün yürürlüğe girmediği işyerleri için risk değerlendirmesi yerine geçmeyecek ancak çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listelerinin yayımlanmasına karar verilmiştir.

Risk değerlendirmeleri hususunda ise İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 17 nci maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi-işveren ve memur sendikaları ile kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşları faaliyet gösterdikleri sektörde rehber çalışmalarında bulunabilirler.

Ofisler için kontrol listesi

Konu Başlığı

Kontrol Listesi

Evet

Hayır

Alınması Gereken Önlem

Sorumlu Kişi

Tamamlanacağı Tarih

J

L

GENEL

Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

Zemindeki çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş mi?

 

 

 

 

 

Cam yüzeyler üzerinde kırık veya çatlak bulunmamakta ve uygun şekilde monte edilmiş mi?

 

 

 

 

 

Ofis içerisinde duvarlara monte edilmiş raflar, TV üniteleri veya diğer malzemeler çalışanların üzerine düşmeyecek şekilde sabitlenmiş mi?

 

 

 

 

 

Merdiven genişlikleri ve basamak yükseklikleri uygun olup merdivenler boyunca tırabzanlar mevcut mu?

 

 

 

 

 

Ofis içerisinde kullanılan mobilyalar düzenli olarak kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

Ofiste temizlikten sorumlu kişi/kişiler belirlenmiş mi?

 

 

 

 

 

Çalışanlar, temizlikte kullanılan kimyasalların tehlikeleri ve kullanımı konusunda bilgilendirilmiş mi?

 

 

 

 

 

Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu?

 

 

 

 

 

Ofis içerisindeki tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?

 

 

 

 

 

İklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

Ofisiçerisindeki sıcaklık ve nemin, rahatsızlık vermeyecek düzeyde tutulması sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

Tüm alanlarda yeterli aydınlatma bulunuyor ve aydınlatmaların çalışır halde olması sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

Ofis içerisindeki çalışma alanlarında sigara içilmesi yasaklanmış ve çalışanlar bu konuda bilgilendirilmiş mi?

 

 

 

 

 

Çay, kahve, yemek vb. ihtiyaçların çalışma alanlarından ayrı bir yerde giderilmesi sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

TERTİP - DÜZEN

Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine yerleştiriyorlar mı?

 

 

 

 

 

Ofis içerisindeki yerleşim, çalışanların faaliyetlerini kısıtlamayacak şekilde tasarlanmış ve uygulanmış mı?

 

 

 

 

 

Ofiste kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde bulunduruluyor mu?

 

 

 

 

 

ELEKTRİK

Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?

 

 

 

 

 

Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?

 

 

 

 

 

Sabit kurulumlar ve tesisatın düzenli bakımı yetkili kişiler tarafından yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi?

 

 

 

 

 

Açıkta kablo bulunmamakta, prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol edilmekte mi?

 

 

 

 

 

Kağıt vb. kolay tutuşabilir malzemeler, kıvılcım yayabilecek cihaz/ekipman/cisimlerden uzakta muhafaza ediliyor mu?

 

 

 

 

 

MAKİNALAR

Elektrikli alet/ekipmanlar, üreticilerce sağlanan Türkçe kullanım kılavuzlarında belirtilen hususlara uygun şekilde kullanılıyor mu?

 

 

 

 

 

Elektrikli ekipmanlar düzenli olarak kontrol ediliyor, bozuk veya arızalı ekipmanların kullanımı engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

Çalışanlar, elektrikli aletlerin güvenli kullanımları ile ilgili bilgilendirilmişler mi?

 

 

 

 

 

ASANSÖRLER

Asansörler düzenli olarak kontrol ediliyor ve periyodik bakımları yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

(Ofis/büronun bir yapının tümünde faaliyet göstermesi halinde)

Asansör içi ve önü aydınlatmaları yeterli düzeyde mi?

 

 

 

 

 

 

Asansör makine dairesine yetkisiz kişilerin girişi engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

Asansör içerisinde bulunan havalandırma sisteminin çalışıp çalışmadığı düzenli aralıklarla kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

YANGIN

Yangın merdiveni kapıları/apartman kapısı/acil çıkışlar kilitli olmayıp her an açılabilir durumda mı?

 

 

 

 

 

(Ofis/büronun bir yapının tümünde faaliyet göstermesi halinde)

Yangın merdiveni kapıları/apartman kapısı/acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Yangın merdiveni kapıları/apartman kapısı/acil çıkışların önünde ve tüm yol boyunca kaçışı engelleyecek bir malzeme bulunmaması sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş, yangın merdiveninde ışıklandırma sağlanmış mı?

 

 

 

 

 

 

Yangın söndürücüleri mevcut ve son kullanma tarihleri kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Acil duruma neden olan olaya ilişkin (yangın, gaz kaçağı, deprem vb.) telefon numaraları görünür yer(ler)e asılmış mı?

 

 

 

 

 

 

Acil durumlarile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) ofis içerisinde görünür bir yere asılmış mı?

 

 

 

 

 

GÜRÜLTÜ

Ofis içerisinde insanlardan, makine veya donanımlardan kaynaklanabilecekveya dış ortam kaynaklı gürültünün rahatsız edici düzeyde olmaması sağlanmış mı?

 

 

 

 

 

ELLE TAŞIMA

Elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

Yüklerin elle taşınmasının da neden olabileceği kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı çalışanlar bilgilendirilmiş mi?

 

 

 

 

 

EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMA

Ofiste kullanılan ekranlı araçlar uygun yerlere yerleştirilmiş mi?

 

 

 

 

 

Ekranlı araçların veya diğer ekipmanların uzun süreli kullanımından kaynaklanabilecek kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı gerekli önlemler alınıyor mu?

 

 

 

 

 

ERGONOMİ ve MONOTON ÇALIŞMA

Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

Çalışanlara yaptıkları işe uygun masa, sandalye veya destek ekipmanları sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

Fazlaca yukarıya uzanmayı veya aşağıya eğilmeyi gerektiren işlerde çalışanların uzun süre hareketsiz aynı pozisyonda kalması engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

PSİKOSOSYAL ETKENLER

Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vs.) karşısında nasıl davranacaklarını biliyorlar mı?

 

 

 

 

 

Çalışanlar ileişveren(ler) arasında iyi bir iletişim sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

Ofiste yürütülen işler ile ilgili çalışanların görüşleri alınıyor ve işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması hususunda katılımları destekleniyor mu?

 

 

 

 

 

Çalışanlar; yetki, sorumluluk ve çalışma hedeflerini net olarak biliyorlar mı?

 

 

 

 

 

Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmemesine dikkat ediliyor mu?

 

 

 

 

 

KAZALAR ve HASTALIKLAR

Çalışanların işe giriş ve periyodik muayeneleri zamanında yaptırılıyor mu?

 

 

 

 

 

Çalışanların karşı karşıya kaldıkları kazalar ve işe bağlı hastalıklar Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?

 

 

 

 

 

Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önleniyor mu?

 

 

 

 

 

İçerisinde yeterli malzeme bulunan ilkyardım çantası temin edilmiş mi?

 

 

 

 

 

EĞİTİM ve BİLGİLENDİRME

Çalışanlara (çıraklar ve genç çalışanlar da dahil olmak üzere) genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiş mi?

 

 

 

 

 

Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilmiş ve yönlendirilmiş mi?

 

 

 

 

 

Çalışanlar,özellikle kas iskelet sistemi hastalıklarından korunma konusunda bilgilendirilmiş mi?

 

 

 

 

 

 

 
14 Haziran 2015, Pazar 01:32
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.