08 Mart 2021 Pazartesi

Laboratuvarlar için kontrol listesi


Bilindiği üzere, 6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile...

Laboratuvarlar için kontrol listesine word dosyası halinde ulaşmak için lütfen tıklayınız…

Bilindiği üzere, 6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.

Söz konusu yükümlülüğün ne şekilde yerine getirileceği ile ilgili hususlar ise 29/12/2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinde belirtilmektedir. Bununla birlikte, Kanunun “iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri”, “iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi” başlıkları altında yer alan 6 ve 7 maddeleri kademeli olarak yürürlüğe girmektedir.

Söz konusu süreçte, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğü başlamamış olan işyerleri ile özellikle küçük esnaf ve sanatkara yönelik Bakanlığımız, geçtiğimiz dönemde, işverenlere bu konuda yol göstererek risk değerlendirmelerinin işverenlerin kendileri tarafından yapılmasını sağlamak ve süreci kolaylaştırmak amacıyla çeşitli sektörlere yönelik örnek niteliğinde risk değerlendirmesi rehberleri yayımlamıştır.

Ancak söz konusu çalışmaların başlatıldığı süreçten bu yana iki yıl geçmiş olup iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinin haricinde tüm işyerleri için yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla bu işyerlerinde risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi, işyerindeki çalışma ortam ve şartlarını bilen ve bu konuda görevlendirilen İSG profesyonellerinin yükümlülüğündedir. Bu süreçte, sahadan alınan geribildirimler ve çalışmaların ticari amaçlar ile kullanılıyor olduğunun görülmesi Bakanlığımızı adım atmaya yöneltmiş olup bundan sonraki süreçte, İSG profesyoneli görevlendirme yükümlülüğünün yürürlüğe girmediği işyerleri için risk değerlendirmesi yerine geçmeyecek ancak çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listelerinin yayımlanmasına karar verilmiştir.

Risk değerlendirmeleri hususunda ise İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 17 nci maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi-işveren ve memur sendikaları ile kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşları faaliyet gösterdikleri sektörde rehber çalışmalarında bulunabilirler.

Laboratuvarlar için kontrol listesi

Konu Başlığı

Kontrol Listesi

Evet J

Hayır L

Alınması Gereken Önlem        

Sorumlu Kişi

Tamamlanacağı Tarih

GENEL &

Zemin, kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde tasarlanmış ve iç ve dış zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

İŞYERİ DÜZENİ VE HİJYEN

Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar bulunması halinde bunlara yönelik düzeltici çalışmalar yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Tüm cam yüzeyler uygun şekilde monte ediliyor ve yüzeyler üzerinde kırık ve çatlak gibi hatalar bulunması durumunda yenileri ile değiştiriliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışanların yürüdüğü yerlerde küçük engellerin bulunması engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

Zemin yüzeylerinde ve kapı eşiklerinde düz olmayan, engebeli, pürüzlü bölgeler, delikler, döküntüler vb. bulunması halinde bunlara yönelik düzeltici çalışmalar yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Zeminde takılıp düşmeye neden olabilecek gereksiz malzemelerinbulunması engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

Keskin uçlu köşelere karşı önlem alınmış mı?

 

 

 

 

 

GENEL &

Çalışanların yeme-içme, barınma gibi temel ihtiyaçları için uygun donanımlı alanlar ayrılmış mı?

 

 

 

 

 

İŞYERİ DÜZENİ VE HİJYEN

Laboratuvar tezgahları su geçirmez ve dezenfektana karşı dayanıklı, kolay temizlenebilir malzemelerle kaplanmış mı?

 

 

 

 

 

 

Zemin yüzeyleri temiz ve düzenli mi?

 

 

 

 

 

 

Çalışma ortamındaki aletler, malzemeler, atıklar, vb. düzenli mi?

 

 

 

 

 

 

İşyerinin temizliği düzenli olarak yapılıyor ve çalışma ortamında, hijyen açısından gerekli şartlar sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Laboratuvarda çalışıldıktan sonra çalışma ortamıkontaminasyonu engellemek için temizleniyor ve dezenfekte ediliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Temizlik/yıkama vb. yapılırken“Dikkat Kaygan Zemin”  levhası konuluyor mu?

 

 

 

 

 

 

Tozun yere çökmesi nedeniyle kaygan hale gelen yerler düzenli olarak temizleniyor mu?

 

 

 

 

 

GENEL &

Toz veya malzeme artıklarının yerlerde veya taban kenarlarında birikmesi önleniyor mu?

 

 

 

 

 

İŞYERİ DÜZENİ VE HİJYEN

Laboratuvardaki her çalışanın ellerini yıkayabileceği lavabolar mevcut ve bu lavabolarda gerekli hijyen şartları sağlanmakta mıdır? İş bitiminde veya laboratuvarı terk ederken uyulmak üzere el yıkama talimatı mevcut mu?

 

 

 

 

 

 

İşyeri içerisindeki çalışma alanlarında sigara içilmesi yasaklanmış ve çalışanlar bu konuda bilgilendirilmiş mi?

 

 

 

 

 

 

Düzenli olarak haşere kontrolü yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Laboratuvarda merdiven bulunması halinde, tırabzan ayakları arasında uygun aralıklarla dikmeler veya düşmeyi önleyecek kapalı bloklar mevcut mudur?

 

 

 

 

 

GENEL &

Laboratuvarlara görevli personel dışında giriş-çıkış engellenmiş mi?

 

 

 

 

 

İŞYERİ DÜZENİ VE HİJYEN

Yüksek yerlere yerleştirilmiş nesnelerin hepsi düşmelerini engelleyecek şekilde emniyete alınmış ya da sabitlenmiş mi?

 

 

 

 

 

 

Tüm dolaplar duvarlara uygun şekilde sabitlenmiş mi?

 

 

 

 

 

 

Raflar, duvarlara ve birbirlerine monte edilmiş ve uygun bağlantı elemanlarıyla devrilmeleri engellenmiş mi?

 

 

 

 

 

 

Bütün laboratuvarlarda göz duşu ve güvenlik duşu bulunuyor mu?

 

 

 

 

 

 

Güvenlik duşları ve göz duşları kullanılabilir durumda ve herkesin görebileceği şekilde işaretlenmiş mi?

 

 

 

 

 

 

Güvenlik duşları ve göz duşlarının periyodik bakımları yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

MAKİNELER,

Makina, araç ve gereç tedariğinde CE işaretli olanların alınması sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

EL ALETLERİ VE YARDIMCI APARATLAR

Makineler için üretici firmadan, Türkçe kullanım kılavuzları temin edilmiş mi ve makineler bu kılavuza uygun olarak kullanılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Cihazların üreticiden temin edilen kullanım kılavuzları doğru ve güvenli kullanım, bakım, vb. konularda bilgi edinmek için yeterli mi ve yeterli olmadığı düşünüldüğü durumlarda ek kullanma talimatları sağlanmış mı?

 

 

 

 

 

 

Kesici veya delici nitelikteki alet veya ekipmanların açıkta bulundurulması engelleniyor ve koruyucu içerisinde muhafaza edilmesi sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Kesici veya delici alet veya ekipmanlar uygun aralıklarla, kullanım öncesi ve sonrasında kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Tüm alet veya ekipmanların tasarım amaçlarına uygun yönde kullanılması sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

MAKİNELER,

Bütün makinalarda gerekli uyarı işaretleri bulunuyor mu?

 

 

 

 

 

EL ALETLERİ VE YARDIMCI APARATLAR

Bütün makinaların etrafında çalışma için yeterli alan mevcut mu?

 

 

 

 

 

 

Tüm alet ve gereçlerin kullanımında gerekli hijyen şartları sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Makinelerin uygun makine koruyucuları var mı?

 

 

 

 

 

 

İşveren makine koruyucularının çalışanlar tarafından uygun olarak kullanıp kullanılmadığını kontrol ediyor mu?

 

 

 

 

 

 

Özellikle hareketli parçaları olan makineler/aletler, üreticisinin talimatları doğrultusunda koruma panelleri veya ışık ızgarası vb. önlemler ile koruma altına alınmış mı?

 

 

 

 

 

MAKİNELER,

İçerisinde ve parçalarında dönen aksamları bulunan elektrikli aletler ile yapılan çalışmalar sırasında gerekli önlemler alınıyor mu?

 

 

 

 

 

EL ALETLERİ VE YARDIMCI APARATLAR

Çalışanların makine koruyucularını açınca makineyi durduran sensörleridevre dışı bırakmalarını önlemek amacıyla gerekli kontrol yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Makinaların kazara/istemeden çalıştırılması engelleniyor ve makinaların acil durdurma mekanizmaları bulunuyor mu?

 

 

 

 

 

 

Makinalarda bulunan acil durum durdurma butonu çalışıyor mu ve acil durum durdurma butonu uygun periyotlarla denenmekte mi?

 

 

 

 

 

 

İmalatçının talimatları doğrultusunda tüm makinelerin günlük bakımları ve periyodik kontrolleri yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Özel cihaz, el aletleri ya da teknik aparatların sadece özel eğitim almış çalışanlar tarafından ve gerekli önlemler alınarak kullanılması sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

MAKİNELER,

Lazer ile çalışan cihaz, el aletleri ya da teknik aparatlar sadece özel eğitim almış çalışanlar tarafından gerekli KKD kullanılarak, kendisinin ve diğer çalışanların ışınlara maruz kalmasından kaçınılarak gerekli önlemler alınarak kullanılıyor mu?

 

 

 

 

 

EL ALETLERİ VE YARDIMCI APARATLAR

Hata tespit edilen ekipmanların kullanılmaması ve bu konuda etiketlenmesi sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Basınç ile çalışan laboratuvar cihazları güvenilir mi, malzeme sıçraması ya da sızdırması gözlenmemesi için gerekli önlemler alınıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Gaz ile çalışan laboratuvar cihazları güvenilir mi, malzeme sızdırması gözlenmemesi için gerekli önlemler alınıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Cihazların valfleri düzenli olarak kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

MAKİNELER,

Çeker ocakların periyodik bakımları yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

EL ALETLERİ VE YARDIMCI APARATLAR

Çeker ocakların performansları ölçümlerle kontrol ediliyor ve gerektiğinde filtreleri temizleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

Bakım veya kalibrasyon yapılması gibi çeker ocakların kullanılmadığı durumlarda, çeker ocakların kullanılmadığına dair etiket yapıştırılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çeker ocak üzerinde mevcut hava akış göstergesi bulunuyor mu?

 

 

 

 

 

 

Civalı termometreler yerine civasız termometreler kullanılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Tüm vakum pompaları ve cihaz boruları, emniyetli durumda ve güvenlik kemeri ile sabitlenmiş mi?

 

 

 

 

 

 

Pipetlerle kimyasal alımıpuar gibi mekanik gereçler kullanılarak yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Tek kullanımlık pipetler kullanıldıktan sonra atılıyor mu?

 

 

 

 

 

KİMYASAL ETKENLER

İşveren, Kimyasal Riskler konusunda bilgi sahibi ve çalışanlarını bu risklerle ilgili bilgilendirmiş mi?

 

 

 

 

 

Kimyasalların mevzuata uygun güvenlik bilgi formları bulunuyor ve tüm personelin ulaşımına açık mı?

 

 

 

 

 

Bütün kimyasal kaplarının üzerinde kimyasalların isimlerini, son kullanma tarihlerini ve ilgili tehlikelerini gösteren etiketleri bulunmakta mı?

 

 

 

 

 

Bütün kimyasal kaplarının üzerindeki işaretlemeler ilgili mevzuata uygun mu?

 

 

 

 

 

KİMYASAL ETKENLER

Tehlikeli kimyasallar yerine tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olanların kullanılması ve satın alma yapılırken daima tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli kimyasalların satın alınması sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

KİMYASAL ETKENLER

Çalışanların sağlığını ciddi şekilde tehdit edebilecek fiziksel özelliklere (örn. sprey veya toz halindeki ) sahip kimyasallar yerine daha güvenli (örn. sıvı veyagranül halindeki) kimyasalların kullanılması ve bu tercih her satın alma işleminde kontrol edilmesi sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar, laboratuvar koşullarına uygun kullanma kılavuzu bulunmayan ya da kullanma talimatı henüz hazırlanmamış tehlikeli kimyasalları kullanmamaları konusunda bilgilendirilmiş mi?

 

 

 

 

 

 

Kimyasal maddelerin saklama koşullarına uyuluyor, bu malzemeler ısı, ışık ve diğer malzemelerden uzakta muhafaza ediliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Laboratuvarda uygun şekilde yerleştirilmiş  ve yeterli sayıda gaz dedektörleri bulunuyor mu?

 

 

 

 

 

 

Oksit bileşeni içeren kimyasallar belirli zamanlarda yenilenmekte, raf ömrü bitenler kurallara göre bertaraf edilmekte mi?

 

 

 

 

 

 

Tüm kimyasal kapları kapalı tutuluyor mu?

 

 

 

 

 

 

Kimyasalların uzaklaştırılması ile ilgili mevzuata uygun özel prosedür uygulanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Kimyasal ile çalışıldığında çeker ocak kullanılması sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

İlgili mevzuatta maruziyet sınır değeri belirlenmiş olan maddelerin bu değerin altında olduğu periyodik olarak işyeri ortam ölçümleri ile kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

KİMYASAL ETKENLER

Bir kimyasalın dökülmesi ve yayılması durumunda tüm çalışanlar ne yapılması gerektiği hakkında bilgilendirilmiş mi?

 

 

 

 

 

Çalışanların, kimyasal maddeler ile çalışma sırasında cilt, göz, solunum vb. temasını önleyecek şekilde uygun nitelikte kişisel koruyucu donanımları (eldiven, maske vb.) kullanması sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

BİYOLOJİK ETKENLER

Biyolojik etkenlere maruz kalan veya kalabilecek çalışan sayısının mümkün olan en az sayıda tutulması için gerekli organizasyonel düzenlemeler yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

Çalışma süreçleri ve teknik kontrol önlemleri, biyolojik etkenlerin ortama yayılmasını önleyecek veya ortamda en az düzeyde bulunmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiş mi?

 

 

 

 

 

Tıbbi ve biyolojik atıkların gerektiğinde uygun işlemlerden geçirildikten sonra çalışanlar tarafından güvenli bir biçimde toplanması, depolanması ve işyerinden uzaklaştırılması, güvenli ve özel kapların kullanılması da dâhil uygun yöntemlerle yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

BİYOLOJİK ETKENLER

Çalışanların, biyolojik etkenlere maruz kalabileceği alanlarda yiyip içmeleri engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

Tüm laboratuvar personeli doku/kan örneği/vücut sıvıları ile çalışma konusunda yeterli eğitime sahip mi?

 

 

 

 

 

Tüm laboratuvar personeli olası enfeksiyon riskleri ve önleyici tedbirler hakkında bilgilendirilmiş mi?

 

 

 

 

 

Olası bir bulaşıcı hastalık vakası yaşanması durumunda uygulanacak program mevcut mu?

 

 

 

 

 

Çalışanların, biyolojik maddeler ile çalışma sırasında cilt, göz, solunum vb. temasını önleyecek şekilde uygun nitelikte kişisel koruyucu donanımları (eldiven, maske vb.) kullanması sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

BİYOLOJİK ETKENLER

Çalışanlar, iğne, şırınga, neşter gibi tıbbi ekipmanların doğru kullanımı, depolanması ve uzaklaştırılması hakkında gerekli eğitimleri almışlar mı?

 

 

 

 

 

Tek kullanımlık, uçları kilitli iğne ve şırıngalar kullanılması sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

Tek kullanımlık olmayan pipetler tekrar kullanılmadan önce otoklavda sterilize ediliyor mu?

 

 

 

 

 

Santrifüjde numune tüpü kırılması halinde santrifüj tekrar kullanılmadan önce yıkanıp tamamen sterilize ediliyor mu?

 

 

 

 

 

Enfeksiyonlu olduğu bilinen bir örnekle çalışıldıktan sonra çalışanın üzerindeki önlüğün ayrı olarak uzaklaştırılması için gerekli önlemler alınıyor mu?

 

 

 

 

 

Alınan örneklerin, ayrı sızdırmaz poşetlere konulması için gerekli düzenlemeler yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

FİZİKSEL ETKENLER

Bütün alanlar iyi aydınlatılılıyor, pencere alanı yeterince büyük ve doğal aydınlatmadan yeterince faydalanılıyor mu?

 

 

 

 

 

Aydınlatma armatürlerinden / donanımlarından ya da pencerelerden kaynaklanan göz kamaştırıcı parıltılardan kaynaklanan riskler önlenmiş mi?

 

 

 

 

 

Çalışma alanında temiz hava akımı bulunuyor ve tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?

 

 

 

 

 

Tüm alanlardaki mevcut iklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yaptırılıyor mu?

 

 

 

 

 

Laboratuvar hava ortamına yayılmış gaz, parçacık gibi hava kirliliğini dışarı atarak çalışma ortamı havasını daima temiz tutacak düzeyde doğal havalandırma veya daima çalışır durumda cebri havalandırma sistemi var mı?

 

 

 

 

 

Çalışma ortamı sıcaklığının çok soğuk ya da çok sıcak olması engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

FİZİKSEL ETKENLER

İşyeri içerisindeki sıcaklık ve nem, rahatsızlık vermeyecek düzeyde tutuluyor mu?

 

 

 

 

 

Tavandan, duvarlardan ya da zeminden su sızıntısı bulunmuyor mu?

 

 

 

 

 

Duvarlarda, zeminde ya da tavanda daha önceden meydana gelmiş olan rutubetten kaynaklı renk bozulması bulunmuyor mu?

 

 

 

 

 

İnsanlardan, makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek veya dış ortam kaynaklı gürültünün rahatsız edici düzeyde olması engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

Gürültüden kaynaklanan maruziyet ölçümleri periyodik olarak yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

Gürültü maruziyet ölçüm değerleri Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliğindeki limit değerlerinin altında mı?

 

 

 

 

 

FİZİKSEL ETKENLER

Gürültü maruziyet ölçüm değerlerinin sonuçları Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliğindeki limit değerlerinin üstünde ise yönetmelikte belirtilen önlemler alınıyor mu?

 

 

 

 

 

Makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek titreşimin rahatsız edici düzeyde olması engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

Titreşimden kaynaklanan maruziyet ölçümleri periyodik olarak yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

Titreşim maruziyet ölçüm değerleri Çalışanların Titreşim ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliğindeki limit değerlerinin altında mı?

 

 

 

 

 

Titreşim maruziyet ölçüm değerleri Çalışanların Titreşim ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliğindeki limit değerlerinin üstünde ise yönetmelikte belirtilen önlemler alınıyor mu?

 

 

 

 

 

YANGIN- PATLAMA- ACİL DURUMLAR

İşyerinde, acil durum planı hazırlanmış ve laboratuvar için muhtemel tüm acil durumlar (yangın, patlama, tehlikeli kimyasal madde yayılımı, doğal afet, sabotaj ihtimali vb.) belirlenmiş mi?

 

 

 

 

 

Laboratuvarın tehlike sınıfı göz önünde bulundurularak, uygun sayıda yangınla mücadele, ilkyardım ile arama kurtarma ve tahliye konularında ekipler oluşturulmuş mu?

 

 

 

 

 

Tüm çalışanlar acil durum ekipleri hakkında bilgilendirilmiş mi?

 

 

 

 

 

Yangın söndürme ekipmanlarının ve ilkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler ile kaçış yollarını gösteren tahliye planı mevcut mu?

 

 

 

 

 

Tahliye planı tüm çalışanlarca kolay görülebilir ve ulaşılabilir bir yerde asılı mı?

 

 

 

 

 

Yeterli sayıda ve uygun tipte yangın söndürücü mevcut ve son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

YANGIN- PATLAMA- ACİL DURUMLAR

Acil çıkış yolları ve kapıları Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun işaretlenmiş mi?

 

 

 

 

 

Yangın merdivenine açılan acil çıkış kapıları kilitli olmayıp dışa doğru açılacak şekilde tasarlanmış mı?

 

 

 

 

 

Acil çıkış kapılarına ulaşımı engelleyecek faktörler ortadan kaldırılmış ve yangın merdivenlerinin amacı dışında kullanılması engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

Acil duruma neden olan olaya ilişkin iletişime geçilecek (yangın, gaz kaçağı, deprem vb.) telefon numaraları görünür yer(ler)e asılmış mı?

 

 

 

 

 

Acil durum uyarı sisteminin (sesli ve ışıklı uyarı) çalışır durumda olması sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş ve yangın merdiveninde ışıklandırma sağlanmış mı?

 

 

 

 

 

Çalışanlar, acil durumlarda ne yapması gerektiği konusunda bilgilendirilmiş mi?

 

 

 

 

 

Gaz algılama, gaz kesme ve uyarı tesisatı mevcut mu?

 

 

 

 

 

YANGIN- PATLAMA- ACİL DURUMLAR

Yangın ve duman algılama sistemi, yağmurlama sistemi bulunmakta, periyodik kontrolleri yapılmakta ve çalışır durumda mı?

 

 

 

 

 

İlkyardım gerektirecek durumlarda, bu konuda uygun donanıma sahip ve gerekli eğitimleri almış yeterli sayıda çalışan bulunmakta mı?

 

 

 

 

 

İlkyardım dolabının bulunduğu yer uygun şekilde işaretlenmiştir ve ilk yardım dolabı tüm çalışanların ulaşabilecekleri bir yerde bulunmakta mı?

 

 

 

 

 

İlkyardım dolabı içerisindeki malzemeler uygun nitelikte ve sayıda mı?

 

 

 

 

 

Ateş kaynağı ile yapılan işler ayrı bir bölümde sadece işi yapmakla yetkili, eğitimli çalışanlar tarafından yapılması sağlamak için gerekli tedbirler yönetim tarafından alınmış mı?

 

 

 

 

 

Kimyasal içerikleri nedeniyle alevlenebilir ürünler;  ısı, ışık ve diğer malzemelerden uzakta ve güvenlik bilgi formuna/ talimatlara uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?

 

 

 

 

 

YANGIN- PATLAMA- ACİL DURUMLAR

Laboratuvar kapıları ısıyı ve alevleri iletmeyecek şekilde yalıtkan malzemeden yapılmış özel kapılar mı?

 

 

 

 

 

Kullanılan gazın özelliği dikkate alınarak, tablolar, anahtarlar, prizler, borular gibi bütün elektrik tesisatı ilgili yönetmeliklere ve ilgilistandartlarına uygun olarak tasarlanmış ve tesis edilmiş mi?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaz silindirlerinin bulunduğu odalarda ve çalışıldığı cihazlarda herhangi bir tehlike anında gazı kesecek olan ana kapama vanası ile elektrik akımını kesecek ana devre kesici ve ana elektrik panosu, gaz silindirlerinin bulunduğu ve kullanıldığı ortamlar dışında kolayca ulaşılabilecek bir yerde bulunmakta mı?

ATIK YÖNETİMİ

İşveren tehlikeli atık üretimini en az düzeye indirecek tedbirleri almak için gerekli düzenlemeleri yapıyor mu?

 

 

 

 

 

Laboratuvar personeli, atık yönetimi prosedürleri konusunda bilgilendirilmiş mi?

 

 

 

 

 

ATIK YÖNETİMİ

Kimyasal atıkların kesinlikle kanalizasyon sistemine boşaltılmaması, evsel atıklarla karıştırılmaması için gerekli düzenlemeler yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

Tehlikeli kimyasal atıklar ve tıbbi atıkların yalnızca geçici olarak depolanması sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

Atık kapları; kimyasal atıklar, tıbbi/biyolojik atıklar, kesici atıklar gibi sınıflandırılmış mı?

 

 

 

 

 

Kırık camlar için kullanılabilir durumda bir kap bulunmakta mı?

 

 

 

 

 

Atık kapları; türlerine göre ilgili mevzuatlarda belirtildiği gibi etiketleniyorlar mı?

 

 

 

 

 

Tüm atıklar sızdırmaz, delinmez kaplarda muhafaza ediliyor mu?

 

 

 

 

 

Atık kapları seçilirken, içindeki atıklarla reaksiyon vermeyecek ya da erime göstermeyecek kapların seçilmesi sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

ATIK YÖNETİMİ

Atık kapları kapalı tutulması, yalnızca içine madde atılırken açılması sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

Kullanılmış iğneler gibi kesici ve delici özelliği olan tıbbi atıklar, diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak ilgili yönetmelikte belirtilen koşullarda toplanıyor mu? 

 

 

 

 

 

Tıbbi atıklar, diğer atıklardan ayrı olarak ve saklanması, taşınması gibi durumlar için ilgili mevzuatda ayrı ayrı belirtilen koşullarda muhafaza ediliyor mu?

 

 

 

 

 

Tıbbi atıklar ilgili mevzuatta belirtildiği gibi etiketleniyor mu?

 

 

 

 

 

Tıbbi atıkların uzaklaştırılmasında lisanslı tıbbi atık toplama firması ile çalışılıyor mu?

 

 

 

 

 

Çeker ocakların içinde ya da kimyasal depo alanlarında atık maddelerin depolanmaması için gerekli önlemler alınmış mı?

 

 

 

 

 

ATIK YÖNETİMİ

Tehlikeli kimyasal atıklar ve boş gaz silindirleri uygun kap ve ortamlarda geçici olarak depolanmakta ve hemen bertaraf firmalarına teslim edilmekte mi?

 

 

 

 

 

Özel taşıma ve imha prosedürü gerektiren çöpler, ayrı ayrı ve farklı renklerdeki atık poşetlerinde saklanıyor ve uzaklaştırılıyor mu?

 

 

 

 

 

Kontamine atıkların atılmadan önce otoklavda sterilizeedilmeksi veya yakılması sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

DEPOLAMA

Depolama alanı ayrı bir yerdeve sürekli kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

Depolama alanlarına görevli personel dışında giriş-çıkış engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

Tüm dolaplar duvarlara uygun şekilde sabitlenmiş mi?

 

 

 

 

 

Raflar; duvarlara ve birbirlerine monte edilmiş, uygun bağlantı elemanlarıyla devrilmeleri engellenmiş mi?

 

 

 

 

 

Ekipmanlar, ağır olanlar alt raflarda, hafifler üst raflarda yer alacak şekilde istiflenmiş mi?

 

 

 

 

 

Kimyasal maddeler göz seviyesinin üzerindeki raflara yerleştirilmemekte mi?

 

 

 

 

 

Aşındırıcı kimyasallar daha alçak raflarda tutulmakta mı?

 

 

 

 

 

Yüksek yerlere yerleştirilmiş nesnelerin hepsi düşmelerini engelleyecek şekilde emniyete alınmış ya da sabitlenmiş mi?

 

 

 

 

 

Cam malzemeler çarpılmayacak ve devrilmeyecek şekilde muhafaza ediliyor mu?

 

 

 

 

 

Buzdolaplarının ve depolama raflarının üzerinde, bulunan kimyasalların listeleri ve tehlikeleri yazılmış mı?

 

 

 

 

 

Kapılarda görünecek şekilde gerekli tehlike işaretleri bulunuyor mu?

 

 

 

 

 

DEPOLAMA

Depolama alanında kimyasalların güvenlik bilgi formları bulunuyor mu?

 

 

 

 

 

Laboratuvarlarda maddeler depolanmadan önce tehlike sınıflarına göre gruplandırılmış mı?

 

 

 

 

 

Dolaplar depolanacak kimyasal maddelerin özelliklerine göre alınmış ve düzenlenmiş mi?

 

 

 

 

 

Kimyasal malzemeler raflara türlerine uygun olarak yerleştirilmiş mi?

 

 

 

 

 

Depolama rafları, direk güneş ışığından ve açık alev kaynağından uzak tutuluyor mu?

 

 

 

 

 

Gereksiz, kullanılmayan ve son kullanma tarihi geçmiş kimyasallar laboratuvarlardan ve depolama alanlarından kaldırılması sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

Yanıcı kimyasalların depolandığı alanda depolama hacmi belirlenmiş ve limitlerin geçilmemesi sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

 
14 Haziran 2015, Pazar 01:28
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.