08 Mart 2021 Pazartesi

Kuaförler için kontrol listesi


Bilindiği üzere, 6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile...

Kuaförler için kontrol listesine word dosyası halinde ulaşmak için lütfen tıklayınız…

Bilindiği üzere, 6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.

Söz konusu yükümlülüğün ne şekilde yerine getirileceği ile ilgili hususlar ise 29/12/2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinde belirtilmektedir. Bununla birlikte, Kanunun “iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri”, “iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi” başlıkları altında yer alan 6 ve 7 maddeleri kademeli olarak yürürlüğe girmektedir.

Söz konusu süreçte, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğü başlamamış olan işyerleri ile özellikle küçük esnaf ve sanatkara yönelik Bakanlığımız, geçtiğimiz dönemde, işverenlere bu konuda yol göstererek risk değerlendirmelerinin işverenlerin kendileri tarafından yapılmasını sağlamak ve süreci kolaylaştırmak amacıyla çeşitli sektörlere yönelik örnek niteliğinde risk değerlendirmesi rehberleri yayımlamıştır.

Ancak söz konusu çalışmaların başlatıldığı süreçten bu yana iki yıl geçmiş olup iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinin haricinde tüm işyerleri için yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla bu işyerlerinde risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi, işyerindeki çalışma ortam ve şartlarını bilen ve bu konuda görevlendirilen İSG profesyonellerinin yükümlülüğündedir. Bu süreçte, sahadan alınan geribildirimler ve çalışmaların ticari amaçlar ile kullanılıyor olduğunun görülmesi Bakanlığımızı adım atmaya yöneltmiş olup bundan sonraki süreçte, İSG profesyoneli görevlendirme yükümlülüğünün yürürlüğe girmediği işyerleri için risk değerlendirmesi yerine geçmeyecek ancak çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listelerinin yayımlanmasına karar verilmiştir.

Risk değerlendirmeleri hususunda ise İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 17 nci maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi-işveren ve memur sendikaları ile kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşları faaliyet gösterdikleri sektörde rehber çalışmalarında bulunabilirler.

Kuaförler için kontrol listesi

Konu Başlığı

Kontrol Listesi

Evet

Hayır

Alınması Gereken Önlem

Sorumlu Kişi

Tamamlanacağı Tarih

J

L

GENEL

Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç ve dış zeminler (salon girişi, merdivenler vs.)düzenli olarak kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

Zemindeki çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş mi?

 

 

 

 

 

Aynalar da dahil cam yüzeyler üzerinde kırık ve çatlak bulunmamakta ve uygun şekilde monte edilmiş mi?

 

 

 

 

 

Merdiven genişlikleri ve basamak yükseklikleri uygun mu?

 

 

 

 

 

Merdivenler boyunca tırabzanlar mevcut mu?

 

 

 

 

 

Tırabzan ayakları arasında uygun aralıklarla dikmeler veya düşmeyi önleyecek kapalı bloklar mevcut mu?

 

 

 

 

 

Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu?

 

 

 

 

 

Depo da dahil tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?

 

 

 

 

 

Tüm alanlarda yeterli aydınlatma sağlanmış ve aydınlatmalar çalışır halde mi?

 

 

 

 

 

TERTİP - DÜZEN

Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine yerleştiriyorlar mı?

 

 

 

 

 

Depo da dahil tüm alanların iç düzenlemesi yapılmış, tüm eşya veya malzemelerin kolay ulaşılabilir olması sağlanmış mı?

 

 

 

 

 

Çöpler düzenli olarak ve uygun şekilde toplanıyor mu?

 

 

 

 

 

Çalışmalar sırasında kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde bulunduruluyor mu?

 

 

 

 

 

ELEKTRİK

Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?

 

 

 

 

 

Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?

 

 

 

 

 

Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi?

 

 

 

 

 

Açıkta kablo bulunmamakta, prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol edilmekte mi?

 

 

 

 

 

MAKİNALAR

Elektrikli alet/ekipmanlar, üreticilerce sağlanan Türkçe kullanım kılavuzlarında belirtilen hususlara uygun şekilde kullanılıyor mu?

 

 

 

 

 

Elektrikli ekipmanlar(saç kurutma makinesi vb.) düzenli olarak kontrol ediliyor, bozuk veya arızalı ekipmanların kullanımı engelleniyor mu?

 

 

.

 

 

Elektrikli ekipmanlar ıslak ortam, su ve kimyasal içerikli ürünlerden uzak mı?

 

 

 

 

 

İçerisinde dönen aksamları bulunan elektrikli aletler ile yapılan çalışmalar sırasında gerekli önlemler alınmış mı?

 

 

 

 

 

YANGIN

Kimyasal içerikleri nedeniyle alevlenebilir ürünler;  ısı, ışık ve diğer malzemelerden uzakta ve malzeme güvenlik formuna/ talimatlara uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?

 

 

 

 

 

Acil duruma neden olan olaya ilişkin (yangın, gaz kaçağı, deprem vb.) telefon numaraları görünür yer(ler)e asılmış mı?

 

 

 

 

 

Yangın söndürücüleri mevcut ve son kullanma tarihleri kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

Acil durumlarile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) salon girişinde görünür bir yere asılmış mı?

 

 

 

 

 

KİMYASAL MADDELER

Çalışanlar, kimyasal maddeler ile çalışma sırasında cilt, göz, solunum vb. temasını önleyecek şekilde uygun nitelikte kişisel koruyucu donanımları (eldiven, maske vb.) kullanıyor mu?

 

 

 

 

 

(Saç bakım ürünleri, ağartıcılar, oksidankremler, hidrojen peroksit içeren ürünler vb.)

Kimyasalların üzerinde uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu ekipman ve zararlarını gösteren etiketler mevcut mu?

 

 

 

 

 

 

Kimyasal içerikli ürünler(saç boyası vb.) kullanılırken üreticilerin kullanma talimatlarına uyuluyor mu?

 

 

 

 

 

 

Kimyasal içerikli ürünlerin saklama koşullarına uyulmakta, bu malzemeler ısı, ışık ve diğer malzemelerden uzakta muhafaza ediliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Ağartıcı nitelikte kimyasalların kullanımı sırasında alerji ve tahrişleri önlemek için cilt, göz veya solunum teması engellenmiş mi?

 

 

 

 

 

KESİCİ VE DELİCİ ALETLER

Kesici veya delici nitelikteki alet veya ekipmanlar açıkta bulundurulmamakta, koruyucu kılıfları içerisinde muhafaza edilmekte mi?

 

 

 

 

 

(makas, ustura vb.)

Bu tür alet veya ekipmanlar tasarım amaçlarına uygun yönde kullanılmakta ve kullanımına ilişkin üretici talimatlarına uyulmakta mı?

 

 

 

 

 

 

Bu tür alet veya ekipmanlar kullanıldıktan sonra yerlerine kaldırılmakta ve yetkisiz kişilerin kullanımı engellenmekte mi?

 

 

 

 

 

 

Kesici veya delicialet veya ekipmanlar her kullanım öncesi ve sonrasında kontrol edilmekte mi?

 

 

 

 

 

 

Çalışma esnasında kullanılan aletlerin (makas, tarak, manikür araçları vb.) kullanım sonunda sterilizasyonu yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

STERİLİZASYON

 

Sterilizasyon amaçlı kullanılan araç ve malzemelerin kullanma talimatları hazırlanmış mı?

 

 

 

 

 

ERGONOMİ ve MONOTON ÇALIŞMA

Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

Çalışanlara yaptıkları işe uygun sandalye veya destek ekipmanları sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

Fazlaca yukarıya uzanmayı veya aşağıya eğilmeyi gerektiren işlerde (saç yıkama, manikür, pedikür vb.) çalışanların uzun süre hareketsiz aynı pozisyonda kalması engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

PSİKOSOSYAL ETKENLER

Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vs.) karşısında nasıl davranacaklarını biliyorlar mı?

 

 

 

 

 

Çalışanlar ile işveren(ler) arasında iyi bir iletişim sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmemesine dikkat ediliyor mu?

 

 

 

 

 

KAZALAR ve HASTALIKLAR

Çalışanların işe giriş ve periyodik muayeneleri zamanında yaptırılıyor mu?

 

 

 

 

 

Çalışanların karşı karşıya kaldıkları kazalar ve işe bağlı hastalıklar Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?

 

 

 

 

 

Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar (kimyasal maddeler ile uzun süreli çalışma veya ıslak çalışma nedeniyle cilt rahatsızlıkları vb.) incelenerek yeniden meydana gelmeleri önleniyor mu?

 

 

 

 

 

Tüm çalışanlara enfeksiyon riskini azaltmak için genel hijyen bilgisi verilmiş, eldiven, ayak koruyucu ve diğer koruyucu giysiler temin edilmiş mi?

 

 

 

 

 

Kimyasal maddeler ile uzun süreli çalışma veya ıslak çalışma nedeniyle çalışanlarda gözlenebilecek rahatsızlıklar periyodik olarak kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

İçerisinde yeterli malzeme bulunan ilkyardım çantası temin edilmiş mi?

 

 

 

 

 

Tüm çalışanların tetanosa karşı bağışıklıkları (aşılama) yapılıyor ve bağışıklığın yenilenmesi sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

EĞİTİM ve BİLGİLENDİRME

Çalışanlara (çıraklar ve genç çalışanlar da dahil olmak üzere) genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiş mi?

 

 

 

 

 

Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilmiş ve yönlendirilmiş mi?

 

 

 

 

 

Çalışanlar, özellikle kimyasal içerikli ürünlerin kullanımı ve hijyen konusunda bilgilendirilmiş mi?

 

 

 

 

 

 

 
14 Haziran 2015, Pazar 01:10
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.