08 Mart 2021 Pazartesi

Kasaplar için kontrol listesi


Bilindiği üzere, 6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile...

Kasaplar için kontrol listesine word dosyası halinde ulaşmak için lütfen tıklayınız…

Bilindiği üzere, 6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.

Söz konusu yükümlülüğün ne şekilde yerine getirileceği ile ilgili hususlar ise 29/12/2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinde belirtilmektedir. Bununla birlikte, Kanunun “iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri”, “iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi” başlıkları altında yer alan 6 ve 7 maddeleri kademeli olarak yürürlüğe girmektedir.

Söz konusu süreçte, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğü başlamamış olan işyerleri ile özellikle küçük esnaf ve sanatkara yönelik Bakanlığımız, geçtiğimiz dönemde, işverenlere bu konuda yol göstererek risk değerlendirmelerinin işverenlerin kendileri tarafından yapılmasını sağlamak ve süreci kolaylaştırmak amacıyla çeşitli sektörlere yönelik örnek niteliğinde risk değerlendirmesi rehberleri yayımlamıştır.

Ancak söz konusu çalışmaların başlatıldığı süreçten bu yana iki yıl geçmiş olup iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinin haricinde tüm işyerleri için yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla bu işyerlerinde risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi, işyerindeki çalışma ortam ve şartlarını bilen ve bu konuda görevlendirilen İSG profesyonellerinin yükümlülüğündedir. Bu süreçte, sahadan alınan geribildirimler ve çalışmaların ticari amaçlar ile kullanılıyor olduğunun görülmesi Bakanlığımızı adım atmaya yöneltmiş olup bundan sonraki süreçte, İSG profesyoneli görevlendirme yükümlülüğünün yürürlüğe girmediği işyerleri için risk değerlendirmesi yerine geçmeyecek ancak çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listelerinin yayımlanmasına karar verilmiştir.

Risk değerlendirmeleri hususunda ise İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 17 nci maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi-işveren ve memur sendikaları ile kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşları faaliyet gösterdikleri sektörde rehber çalışmalarında bulunabilirler.

Kasaplar için kontrol listesi

Konu Başlığı

Kontrol Listesi

Evet

Hayır

 

Sorumlu Kişi

Tamamlanacağı Tarih

 

J

L

Alınması Gereken Önlem

 

 

 

 

 

GENEL

Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş mi?

 

 

 

 

 

 

Temizlikten sorumlu kişi/kişiler belirlenmiş mi?

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar temizlik malzemelerini nasıl kullanacakları konusunda bilgilendirilmiş mi?

 

 

 

 

 

 

Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli tedbirler alınmış mı?

 

 

 

 

 

 

Tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

İklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Kasap dükkanı içerisindeki sıcaklık, nem ve koku, rahatsızlık vermeyecek düzeyde tutuluyor mu?

 

 

 

 

 

 

Tüm alanlarda yeterli aydınlatma bulunuyor ve aydınlatmaların çalışır halde olması sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

İlgili kişilere uygun iş kıyafeti ve kişisel koruyucu donanım temin ediliyor ve kullanılması sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar, soğuk hava deposunda buzlanmaya dikkat etmeleri ve buzlanma görüldüğünde giderilmesi konusunda bilgilendirilmiş mi?

 

 

 

 

 

 

Bütün bölümlerdeki yerler, günde bir kaç defa temizleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

Kasap dükkanı içerisindeki çalışma alanlarında sigara içilmesi yasaklanmış ve çalışanlar bu konuda bilgilendirilmiş mi?

 

 

 

 

 

 
 

TERTİP - DÜZEN

Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine yerleştiriyorlar mı?

 

 

 

 

 

 

İşyerinde kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde bulunduruluyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışma ortamı, çalışanların faaliyetlerini kısıtlamayacak şekilde tasarlanmış ve uygulanmış mı?.

 

 

 

 

 

Bütün makinaların etrafında çalışma için yeterli alan bulunuyor mu?

 

 

 

 

 

ELEKTRİK

Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?

 

 

 

 

 

 

Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?

 

 

 

 

 

 

Sabit kurulumlar ve tesisatın, düzenli şekilde yetkili kişiler tarafından bakımı yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Açıkta kablo bulunmamakta, prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol edilmekte mi?

 

 

 

 

 

 

Elektrikli ekipmanlar düzenli olarak kontrol edilmekte, bozuk veya arızalı ekipmanların kullanımı engellenmekte mi?

 

 

 

 

 

 

Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi?

 

 

 

 

 

 

MAKİNALAR (Kesiciler, doğrayıcılar, kıyma makinaları, şerit testereler)

Kesici veya delici nitelikteki alet veya ekipmanlar açıkta bulundurulmamakta, koruyucu içerisinde muhafaza edilmekte mi?

 

 

 

 

 

 

Bütün makinalarda uyarı işaretleri bulunuyor mu?

 

 

 

 

 

 

Kesici veya delici alet veya ekipmanlar uygun aralıklarla, kullanım öncesi ve sonrasında kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Bu tür alet veya ekipmanlar kullanıldıktan sonra yerlerine kaldırılmakta ve yetkisiz kişilerin kullanımı engellenmekte mi?

 

 

 

 

 

 

Bu tür alet veya ekipmanlar tasarım amaçlarına uygun yönde kullanılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışanların kesici ve/veya delici nitelikteki alet ve ekipmanlardan zarar görmemeleri için uygun nitelikte eldiven ve önlükler temin edilmekte mi?

 

 

 

 

 

 

İçerisinde dönen aksamları bulunan elektrikli aletler ile yapılan çalışmalar sırasında gerekli önlemler alınıyor mu?

 

 

 

 

 

 

HİJYEN

Çöpler sızdırmayacak şekilde sağlam torbalara toplanmakta ve ağızları bağlı olarak bulundurulmakta mı?

 

 

 

 

 

 

Atıklar düzenli olarak ve uygun şekilde toplanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çöp kutuları, her boşaltmadan sonra dezenfekte ediliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Et artıkları ve kanın yere dökülmesi engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

Düzenli olarak haşere kontrolü yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Sterilizasyon amaçlı kullanılan araç ve malzemelerin kullanım talimatları hazırlanmış mı?

 

 

 

 

 

 

Çalışma esnasında kullanılan aletler, kullanım sonunda uygun şekilde temizleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

Tüm alet ve gereçlerin kullanımında gereklihijyen şartları sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

ACİL DURUMLAR

Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) görünür yerlere asılmış mı?

 

 

 

 

 

 

Yeterli sayıda yangın söndürücü mevcut ve son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

 

İçerisinde yeterli malzeme bulunan ilkyardım dolabı bulunuyor mu?

 

 

 

 

 

 

Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş mi?

 

 

 

 

 

 

ELLE TAŞIMA

Elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

Yüklerin elle taşınmasından doğabilecek kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ile yükleri doğru ve güvenli kaldırma konusunda çalışanlar bilgilendirilmiş mi?

 

 

 

 

 

 

Sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilecek yüklerin itilmesini ya da çekilmesini sağlayacak uygun taşıma araçları sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

ERGONOMİ VE MONOTON ÇALIŞMA

Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar uygun ve kaymaz ayakkabılar giyiyor mu?

 

 

 

 

 

 

Fazlaca yukarıya uzanmayı veya aşağıya eğilmeyi gerektiren işlerde çalışanların uzun süre hareketsiz aynı pozisyonda kalması engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışma sırasındaki duruş pozisyonları ve çalışma şekilleri ile ilgili ergonomi prensipleri dikkate alınıyor mu?

 

 

 

 

 

 

KAZALAR VE HASTALIKLAR

Çalışanların işe giriş ve periyodik muayeneleri yaptırılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

İş kazaları ve meslek hastalıkları vakaları Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME

Çalışanlara (çıraklar ve genç çalışanlar da dahil olmak üzere) genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiş mi?

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilmiş ve yönlendirilmiş mi?

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar kullanılan araç ve gereçlerin güvenli kullanımı ve bakımı konusunda eğitilmiş mi?

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar, özellikle kas iskelet sistemi hastalıklarından korunma konusunda bilgilendirilmiş mi?

 

 

 

 

 

 
 

Çalışanlar kesilmelerden, delinmelerden dolayı oluşan yaralara hangi durumda ve kim tarafından müdahale edileceği konusunda bilgilendirilmiş mi?

 

 

 

 

 

 

Çıraklar makinaların nasıl kullanılacağı ve temizleneceği konusunda bilgilendirilmiş mi?

 

 

 

 

 

 

Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınmakta ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza edilmekte mi?

 

 

 

 

 

 

 
14 Haziran 2015, Pazar 01:00
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.