08 Mart 2021 Pazartesi

Kara Yolu ile Yapılan Yolcu Taşımacılığı İşleri için kontrol listesi


Bilindiği üzere, 6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile...

Kara Yolu ile Yapılan Yolcu Taşımacılığı İşleri için kontrol listesine word dosyası halinde ulaşmak için lütfen tıklayınız…

Bilindiği üzere, 6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.

Söz konusu yükümlülüğün ne şekilde yerine getirileceği ile ilgili hususlar ise 29/12/2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinde belirtilmektedir. Bununla birlikte, Kanunun “iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri”, “iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi” başlıkları altında yer alan 6 ve 7 maddeleri kademeli olarak yürürlüğe girmektedir.

Söz konusu süreçte, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğü başlamamış olan işyerleri ile özellikle küçük esnaf ve sanatkara yönelik Bakanlığımız, geçtiğimiz dönemde, işverenlere bu konuda yol göstererek risk değerlendirmelerinin işverenlerin kendileri tarafından yapılmasını sağlamak ve süreci kolaylaştırmak amacıyla çeşitli sektörlere yönelik örnek niteliğinde risk değerlendirmesi rehberleri yayımlamıştır.

Ancak söz konusu çalışmaların başlatıldığı süreçten bu yana iki yıl geçmiş olup iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinin haricinde tüm işyerleri için yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla bu işyerlerinde risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi, işyerindeki çalışma ortam ve şartlarını bilen ve bu konuda görevlendirilen İSG profesyonellerinin yükümlülüğündedir. Bu süreçte, sahadan alınan geribildirimler ve çalışmaların ticari amaçlar ile kullanılıyor olduğunun görülmesi Bakanlığımızı adım atmaya yöneltmiş olup bundan sonraki süreçte, İSG profesyoneli görevlendirme yükümlülüğünün yürürlüğe girmediği işyerleri için risk değerlendirmesi yerine geçmeyecek ancak çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listelerinin yayımlanmasına karar verilmiştir.

Risk değerlendirmeleri hususunda ise İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 17 nci maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi-işveren ve memur sendikaları ile kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşları faaliyet gösterdikleri sektörde rehber çalışmalarında bulunabilirler.

Kara Yolu ile Yapılan Yolcu Taşımacılığı İşleri için kontrol listesi

Konu Başlığı

Kontrol Listesi

Evet

Hayır

Alınması Gereken Önlem

Sorumlu Kişi

Tamamlanacağı Tarih

 

J

L

 

GENEL

Araç iç zemini, kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış mıdır?

 

 

 

 

 

 

Zemin düzenli olarak kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Araçlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Araçlarda bulunan iklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Araçlardaki cam yüzeylerde kırık veya çatlak bulunuyor mu?

 

 

 

 

 

 

Araçlar içerisinde monte edilmiş raflar, TV üniteleri veya üst bölmelere konulan yüklerin/ malzemelerin düşmesini önleyecek tedbirler alınıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Araç içerisinde sigara içilmesi yasak mı? Çalışanlar bu konuda bilgilendiriliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Araç içi aydınlatmalar çalışır halde bulunuyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışanların egzoz gazına ve toza maruziyetini önlenmek için gerekli önlemler alınıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Aşırı sıcak veya soğuk hava koşullarında araçlarda uygun termal konfor şartları sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Araçlar kullanımdan sonra temizlenmekte, çöpler düzenli olarak ve uygun şekilde toplanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Tüm araçların elektrik aksamları (göstergeler, farlar, sigortalar vb.) düzenli aralıklarla kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Araçların servis ve bakımları periyodik olarak yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Araç içine alınmasına izin verilen yükler koridorlara yerleştiriliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Yükler, acil çıkış yollarını veya kapılarıkapatıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Sürücülerin veya muavinlerin özellikle dönüşümlü çalışmaları sırasında barınma gibi temel ihtiyaçları için uygun alanlar ayrılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

ACİL DURUMLAR

Araçlarda yangın söndürücüler mevcut mu?

 

 

 

 

 

 

Yangın söndürücülerin son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Araç içerisinde kullanılan cihazların devrilme ihtimaline karşı gerekli tedbirler alınıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Elektrikli cihazlar yanıcı malzemelerle temas etmeyecek şekilde yerleştiriliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Yolcuların yanıcı, patlayıcı, parlayıcı vb. kaza anında tehlike teşkil edebilecek kimyasal içerikli yükleri araç içerisine alınıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (ambulans, polis vb.) araç içerisinde bulunduruluyor mu?

 

 

 

 

 

 

Lipit Petrol Gazı (LPG) ile çalışan araçların LPG tanklarının kontrolleri düzenli olarak yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Araçlarda, içerisinde yeterli malzeme bulunan ilkyardım çantası bulunuyor mu?

 

 

 

 

 

 

ÇALIŞMA ORTAMI

Çalışanların,  sürüş sırasında titreşime maruz kalmamaları için araçların bakımları düzenli olarak yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

(SEYİR HALİNDE GÜVENLİK)

Çalışanlara, trafik kurallarına ve levhalarına uymaları konusunda gerekli talimatlar veriliyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

Araçların güvenlik donanımları çalışır durumda mıdır?

 

 

 

 

 

 

 

Çalışanlara, hava koşulları ve karayollarının durumu hakkında düzenli bilgi akışı sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

Araçlarda mevsim koşullarına uygun lastik kullanılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

Çalışanlara, sürüş sırasında emniyet kemerlerinin takılması konusunda talimat veriliyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

Yolcuların araç sürücüsü ile gereksiz konuşmaları engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

Gerekli olan durumlarda araçlarda muavin bulunduruluyor mu?

 

 

 

 

 

 

PSİKOSOSYAL ETKENLER

Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vb.) karşısında nasıl davranacağını biliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar yaptıkları işten kaynaklanan stres ile baş edebilmeleri için gerekli eğitimi alıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışanların çalışma programları belirleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışanlara, hareket saatlerine uyma konusunda talimat veriliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Vardiyalı çalışma düzeninin çalışanlar üzerinde oluşturduğu olumsuz psikososyal etkiler vardiyalar en makul şekilde düzenlenerek asgari düzeye indiriliyor mu?

 

 

 

 

 

 

ERGONOMİ

Çalışanlar, uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı hareket yapmamaları konusunda bilgilendiriliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Tüm araçlarda, ayarlanabilir sürücü koltukları mevcut mu?

 

 

 

 

 

 

ELLE TAŞIMA

Elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

Yüklerin elle taşınmasının da neden olabileceği kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı çalışanlar bilgilendiriliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar, elle kaldırma/taşıma (yolcu bagajına yardım gibi) yaptıkları durumda kendi sağlıklarını tehlikeye atmayacak şekilde hareket ediyor mu?

 

 

 

 

 

 

KAZALAR VE HASTALIKLAR

Çalışanların işe giriş muayenesi yaptırılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışanların periyodikmuayeneleri zamanında yaptırılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışanların karşı karşıya kaldıkları kazalar ve işe bağlı oluşan hastalıklar Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışanların, gece vardiyası veya değişik vardiya çalışmalarına uyumlarındaki sorunlar izleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

Gece vardiyasında veya değişik vardiya çalışmaları olan çalışanlar düzenli sağlık gözetiminden geçiriliyor mu?

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME

Çalışanlara genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi veriliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitiliyor mu veya yönlendiriliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınıyor mu?

 

 

 

 

 

 
 

Eğitim ve bilgilendirme kayıtları uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Haziran 2015, Cumartesi 19:49
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.