30 Kasım 2021 Salı

Kaçak Yabancı İşçi Çalıştırmanın Cezası 

Kaçak Yabancı İşçi Çalıştırmanın Cezası

 

   4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri hakkında Kanunun 21.maddesi kaçak yabancı işçi çalıştırmanın müeyyidesini düzenlemektedir.

Cezaî hükümler

Madde 21- (Değişik: 23/1/2008 ? 5728/499 md.)

   18 inci maddeye göre bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir.

   Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.

   Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine her bir yabancı için beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu durumda, işveren veya işveren vekili yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.

   Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda sayılan fiillerin tekrarı hâlinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

   Bu Kanuna göre verilmiş çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya ikibin Türk Lirası idarî para cezası verilir ve varsa işyeri veya işyerlerinin Bakanlık bölge müdürlerince kapatılması kararı alınarak, bu kararın uygulanması için durum ilgili valiliğe bildirilir.

   Tekrarı hâlinde, varsa işyeri veya işyerlerinin kapatılmasının yanı sıra idarî para cezası bir kat artırılarak uygulanır.

   Bu Kanuna göre idarî para cezası ile cezalandırılan bağımlı veya bağımsız çalışan yabancılar ile yabancı çalıştıran işverenler İçişleri Bakanlığına bildirilir.

   Bu kapsamda yabancı işçi çalıştıran İşverenlere uygulanacak olan idari para cezaları aşağıda yer almaktadır.

 

4817 Sayılı Kanunun 21. Maddesi Gereğince Uygulanacak İdari Para Cezaları

 

CEZA MİKTARI 2012 (TL)

CEZA MİKTARI 2013 (TL)

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için

6.795

7.325

Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya

679

731

Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya

2.717

2.928

4817 sayılı Kanunun 18?inci maddesinde öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için

339

365

 

   Yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.Ayrıca, kaçak yabancı çalıştıran işverenler, yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderleri ile ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.

 
18 Mayıs 2013, Cumartesi 22:24
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.