30 Kasım 2021 Salı

İşsizlik Ödeneği Hangi Durumlarda Kesilmekte / Durdurulmaktadır ?


“İşsizlik ödeneği” almakta iken işe giren sigortalı işsiz , işe girdiğine dair kesme durdurma dilekçesini Kuruma şahsen başvurarak yada elektronik ortamda verilebilmektedir. İlgili kişinin kesme...


İşsizlik Ödeneğinin Kesilmesi / Durdurulması ( İşsizlik Ödeneği Alırken İşe Girme )


   “İşsizlik ödeneği” almakta iken işe giren sigortalı işsiz , işe girdiğine dair  kesme durdurma dilekçesini  Kuruma şahsen başvurarak yada  elektronik ortamda  verilebilmektedir. İlgili kişinin kesme ( işe giriş ) dilekçesini ödenek aldığı İŞKUR Hizmet Merkezine verme zorunluluğu bulunmamakta olup ilgili kişi ikametgahına en yakın İŞKUR Hizmet Merkezine işe girdiğine dair dilekçesini verebilir.

   İşsizlik ödeneğin kesme durdurma işlemleri İşsizlik ödeneği ödemesini gerçekleştiren hizmet merkezince yapılmaktadır.

   İşsizlik ödeneği ödendiği dönemde işe girdiği SGK kayıtlarından anlaşılanların ödenekleri tespit tarihine bakılmaksızın SGK kayıtlarına göre Yeni İşe Başlama gerekçesiyle kesilmektedir. Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde Kurumumuzdan işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin “işsizlik ödenekleri” Gelir Getirici İşte Çalışıyor Olma gerekçesiyle kesilmektedir. Gelir Getirici İşte Çalışıyor Olma gerekçesiyle kesilen “işsizlik ödenekleri” tekrar başlatılmaz.

5510-4/a Sigortalısı Olanlar ;

   SGK kayıtlarında (sigortalı işe giriş veya aktif hizmet dökümü) yapılan kontrollerden ödeme planına rastlayan bir çalışma (işe giriş tarihi ve/veya prim) söz konusu ise ilgililerin işsizlik ödenekleri Yeni İşe Başlama gerekçesiyle kesilir. 

5510-4/b Sigortalısı Olanlar ;

   SGK kayıtlarında yapılan kontrollerde ödeme planına rastlayan bir çalışma tespit edilmişse ilgililerin işsizlik ödenekleri  Yeni İşe Başlama gerekçesiyle kesilir.

5510-4/c Sigortalısı Olanlar ;

   SGK kayıtlarında yapılan kontrollerde Hizmete Giriş Tarihi ödeme planına rastlayanların işsizlik ödeneği Yeni İşe Başlama gerekçesiyle kesilir. Hizmete Giriş Tarihi  ödeme planına rastlamayanların ödenekleri kesilmez  ( Kesilmeme Gerekçesi : İlgililerin 5510-4/c sigortalısı olarak çalışmaya başladıktan sonra işten çıkarak tekrar 4/a sigortalısı olarak işe girip işsiz kalarak İÖ?ye hak kazanma olasılığı çok düşük olduğundan).

Emekli olanlar ;

   İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri Emeklilik gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık aylığı dışında gelir alanların ödenekleri kesilmez.

İşe girişi İŞKUR tarafından tespit edilenler ;

   İŞKUR tarafından işe giriş tespit işlemi yapılmadan sigortalı işsizler tarafından yapılan bildirimlerde süreye bakılmaksızın Yeni İşe Başlama gerekçesiyle kesilir.

   SGK kayıtlarında Kuruma bildirdiği işe giriş tarihinden daha önce işe girdiği tespit edilenlerin ödenekleri aynı ya da farklı bir işyerinde işe girip girmediğine bakılmaksızın SGK kayıtlarındaki işe giriş tarihi itibarıyla güncellenir.

Askerlik görevine başlayanların işsizlik ödenekleri ;

   Muvazzaf askerlik görevine başlayanların ödenekleri Askerlik gerekçesiyle kesilir, askerlik görevi sonunda İŞKUR’a başvurdukları tarih itibarıyla başlatılır. Askerde olanların fazla ödemelerinin tahsilinde askerlik dönüşü ödeme yapılacağının kendisi veya ailesi tarafından beyan edilmesi halinde yasal faiz uygulanmak kaydıyla tahsil işlemi askerlik dönüşüne ertelenir.

İsteğe bağlı sigortalıların işsizlik ödenekleri ;

   İsteğe bağlı sigortalı olanların işsizlik ödenekleri kesilmez.

SGK kayıtlarının iptal edilmesi halinde işsizlik ödeneği ;

   İşsizlik ödenekleri SGK’da kayıtlı bilgilere göre kesilenlere ilişkin olarak söz konusu bilgilerin SGK kayıtlarından iptal edilmiş olması halinde ilgililerin ödenekleri hak kaybı olmadan tekrar başlatılır.

İleri tarihlerde yatırılan prime esas üst kazanç sınırını aşan kazanç miktarları ;

   5510 sayılı Kanun gereği, herhangi bir aydaki prime esas üst kazanç sınırını aşan kazanç miktarı, işten çıkış olsa bile izleyen aylarda gün sıfır olmak kaydıyla APHB ile bildirilmektedir. Bu tür bildirimlerin yapıldığı aylarda fiilen bir çalışma söz konusu olmadığı için işsizlik ödeneği ödeniyorsa kesme işlemi yapılmaz.

5921 sayılı Kanun Gereğince işsizlik ödeneğinin Kesilmesi ;

   İşsizlik ödeneği alırken 4447/50 nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında işe alındığı yönünde başvuranlara ilişkin (Sigortalı İşsizin Teşvik Kapsamında İşe Alınma Bildirim Formu) dilekçenin doldurulması sağlanır ve işsizlik ödeneği  5921 sayılı Kanun Gereği gerekçesiyle işe alındığı bildirilen tarih itibarıyla kesilir..

Geçmişe Yönelik güncelleme yapılması ;

   Önceki tarihlerde yukarıdaki hükümlere aykırı yapılmış bulunan kesme işlemleri ile ilgili olarak , sigortalı işsizler tarafından talep edilmesi veya İŞKUR tarafından tespit edilmesi halinde yukarıdaki hükümlere uygun olarak geriye dönük güncelleme işlemi yapılır.


Önemli Not : Geçmiş tarihte işsizlik ödeneği gelir getirici işte çalışıyor olma hanesinden kesilmiş bulunan bir kişinin işsizlik ödeneği eski düzenlemeye göre bir daha başlatılamıyor iken yeni düzenlemeye göre artık ilgili kişi işsizlik ödeneği hak etmeyecek şekilde işten çıkartılmış olsa bile ( yeni bir ödenek hak edemezse bile ) daha önceki tarihlerde gelir getirici işte çalışıyor olma hanesinden kesilmiş bulunan işsizlik ödeneği yeniden başlatılmaktadır.

05 Şubat 2015, Perşembe 16:15
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.