30 Kasım 2021 Salı

Girişimcilik Eğitim Programı - Devam durumlarının takibi
Girişimcilik Eğitim Programı - Devam durumlarının takibi


Yönetmeliğin 84. maddesine göre, katılımcıların eğitimlere devam etmeleri zorunludur. Kabul edilebilir mazereti olan katılımcılara, eğiticiler tarafından, yazılı olarak mazeret izni verilebilir. Bu izinler, devam çizelgelerinin arkasına yazılır. Ancak, bu izin sürelerinin toplamı, doktor raporu ile tevsik edilebilen sağlık izni de dahil, hangi sebeple olursa olsun toplam eğitim süresinin 1/10’unu aşamaz. Bu sürenin aşımı halinde, katılımcıların eğitimle ilişikleri kesilir. Program başlangıcından itibaren ilk onda birlik eğitim süresi içerisinde ilişiği kesilen katılımcıların yerine alınan katılımcıların devamsızlık hakkı bulunmamaktadır.

Programdan;

a) Askerlik, tutukluluk, hamilelik ve doğum, uzun süreli hastalık, işe giriş ve programa devamı engelleyebilecek ikametgâh değişikliği gibi il müdürlüğünce kabul edilebilen geçerli nedenler ile programa ilişkin devamsızlık süresini aşmaları nedeniyle ayrılmak zorunda kalanlar,

b) Durumları programı takibe elverişli olmadığı için programla ilişiği yüklenici teklifi ve il müdürlüğü onayı ile kesilenler,

c) Programa devam ederken program iptalinden dolayı katılım belgesi alamayanlar,

ç) İl müdürlüğünce kabul edilen geçerli bir mazeret ile programdan ayrılanlar,

dışında nedenlerle ayrılanlar yirmi dört ay süresince bu Yönetmelik kapsamındaki kurs ve programlardan yararlanamaz ve bu kişilerin işsizlik ödenekleri kesilir. Ancak bu kişiler programı tamamlamamış olduklarından yaptırım süresinin sonunda başvurmaları halinde programdan yararlandırılır. Bu fıkrada sayılan sebeplerle programdan ayrılan kişiler programa tekrar başvurmaları halinde programa katılabilirler. Bu kapsamdaki katılımcılara durumlarına uygun olarak katılımcı zaruri gideri ve/veya sigorta prim giderleri ödenebilir.

Katılımcıların devam durumlarının takibi Yönetmeliğin 85. maddesine göre, Devam Çizelgesi (EK-30) kullanılarak yapılacaktır. İl müdürlüklerince mühürlenmiş devam çizelgesi düzenlenecek ve bu çizelgelerin giriş-çıkış sütunları katılımcı tarafından, kontrol kısmı ise eğitim sırasında eğiticiler tarafından her gün imzalanacaktır. Programdan ayrılan, ilişikleri kesilen veya kayıtları silinen katılımcıların devam çizelgeleri bu işlemlerden sonra, diğer katılımcıların devam çizelgeleri ise, program sonunda il müdürlüklerine gönderilecektir. Program bitiminde bu çizelgeler ilgili programın dosyasında muhafaza edilecektir. Katılımcılara ve yükleniciye katılımcının programa devam ettiği gün sayısı üzerinden ödeme yapılır. Yarım günler ve katılımcının gelmediği gün için katılımcıya ve yükleniciye ödeme yapılmayacaktır.

Devam çizelgelerinin gereği şekilde doldurulmasından ve program/ay sonunda il müdürlüğüne tesliminden yüklenici sorumludur. Katılımcıların devam durumları, yüklenici tarafından her gün düzenli olarak en geç saat 23:59’a kadar sisteme girilmek zorundadır. Katılımcıların devam durumlarının sisteme girilmesini sağlamak üzere ilgili işlemin gerçekleştirilmesiyle sınırlı olarak yükleniciye sisteme giriş yetkisi verilir. Bu yükümlülüklerin aksatılmasından dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan yüklenici sorumludur. Yüklenicilerin bu yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği il müdürlüğü tarafından hafta başında kontrol edilir.

 Programa devam etmeleri yüklenici tarafından uygun görülmeyen katılımcıların durumu aynı gün il müdürlüğüne bildirilir. İl müdürlüğünce yapılan değerlendirme sonucuna göre katılımcının programla ilişiği kesilebilir.

 


İlgili bölüm Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesinden alınmıştır


 
27 Kasım 2014, Perşembe 00:17
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.