08 Mart 2021 Pazartesi

Bakkal , Market ve Süpermarketler için kontrol listesi


Bilindiği üzere, 6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile...

Bakkal , Market ve Süpermarketler için kontrol listesine word dosyası halinde ulaşmak için lütfen tıklayınız…

Bilindiği üzere, 6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.

Söz konusu yükümlülüğün ne şekilde yerine getirileceği ile ilgili hususlar ise 29/12/2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinde belirtilmektedir. Bununla birlikte, Kanunun “iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri”, “iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi” başlıkları altında yer alan 6 ve 7 maddeleri kademeli olarak yürürlüğe girmektedir.

Söz konusu süreçte, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğü başlamamış olan işyerleri ile özellikle küçük esnaf ve sanatkara yönelik Bakanlığımız, geçtiğimiz dönemde, işverenlere bu konuda yol göstererek risk değerlendirmelerinin işverenlerin kendileri tarafından yapılmasını sağlamak ve süreci kolaylaştırmak amacıyla çeşitli sektörlere yönelik örnek niteliğinde risk değerlendirmesi rehberleri yayımlamıştır.

Ancak söz konusu çalışmaların başlatıldığı süreçten bu yana iki yıl geçmiş olup iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinin haricinde tüm işyerleri için yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla bu işyerlerinde risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi, işyerindeki çalışma ortam ve şartlarını bilen ve bu konuda görevlendirilen İSG profesyonellerinin yükümlülüğündedir. Bu süreçte, sahadan alınan geribildirimler ve çalışmaların ticari amaçlar ile kullanılıyor olduğunun görülmesi Bakanlığımızı adım atmaya yöneltmiş olup bundan sonraki süreçte, İSG profesyoneli görevlendirme yükümlülüğünün yürürlüğe girmediği işyerleri için risk değerlendirmesi yerine geçmeyecek ancak çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listelerinin yayımlanmasına karar verilmiştir.

Risk değerlendirmeleri hususunda ise İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 17 nci maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi-işveren ve memur sendikaları ile kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşları faaliyet gösterdikleri sektörde rehber çalışmalarında bulunabilirler.

Bakkal , Market ve Süpermarketler için kontrol listesi

 

Kontrol Listesi

Evet J

Hayır L

Alınması Gereken Önlem

Sorumlu Kişi

Tamamlanacağı tarih

Konu Başlığı

 

GENEL

Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış ve iç ve dış zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

Zeminde çökme, erime, engebe vb. deformasyonlar bulunması halinde bunlar için düzeltici işlemler uygulanıyor mu?

 

 

 

 

 

Cam yüzeyler (kapı, pencere vb.) uygun şekilde monte edilmiş mi?

 

 

 

 

 

Cam yüzeyler üzerinde kırık ve çatlak gibi hatalar bulunması halinde bunlar için düzeltici işlemler uygulanıyor mu?

 

 

 

 

 

Merdiven genişlikleri ve basamak yükseklikleri uygun mu?

 

 

 

 

 

Merdivenler boyunca tırabzanlar mevcut mu?

 

 

 

 

 

Merdivenlerin tırabzan ayakları arasında uygun aralıklarla dikmeler veya düşmeyi önleyecek kapalı bloklar mevcut mu?

 

 

 

 

 

Otomatik sürgülü ve/veya döner kapıların  (durdurma tertibatları da dahil) düzenli bakım ve kontrolleri yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

Yürüyen bant ve merdivenlerin kullanımında gerekli güvenlik önlemleri alınıyor ve bunların (durdurma tertibatları da dahil) düzenli bakım ve kontrolleri yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

Raflar veya benzeri diğer malzemeler çalışanların üzerine düşmeyecek şekilde sabitlenmiş mi?

 

 

 

 

 

Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu?

 

 

 

 

 

Koridorların çalışmayı ve geçişi engellemeyecek genişlikte olması sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

Çalışanların rahat şekilde çalışabilmesi için uygun havalandırma sağlanmış mı?

 

 

 

 

 

Varsa, iklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yaptırılıyor mu?

 

 

 

 

 

Tüm alanlarda yeterli aydınlatma sağlanmış ve aydınlatmalar çalışır halde bulunuyor mu?

 

 

 

 

 

Forklift kullanılan alanlar gerekli işaretlerle belirlenmiş ve uyarıcı levhalar asılmış mı?

 

 

 

 

 

Depolar ve diğer alanların iç düzenlemesi yapılmış, tüm eşya veya malzemelerin kolay ulaşılabilir olması sağlanmış ve bu alanlar tertipli halde tutuluyor mu?

 

 

 

 

 

Çalışmalar sırasında kullanılan hortum veya kablolu aletler, takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılıyor mu?

 

 

 

 

 

Çalışma ortamında çalışanların çarparak yaralanabileceği sivri veya sert köşeler bulunmaması sağlanmış mı? 

 

 

 

 

 

Depolar ile diğer çalışma alanları arasındaki geçiş yolları, çalışanların herhangi bir çarpma veya çarpışma riskine (alışveriş arabalarına, kapılara, diğer kişilere vs.) maruz kalmayacakları şekilde düzenlenmiş mi?

 

 

 

 

 

ERGONOMİ

Ağır yüklerin; yük platformu, trans palet, istif makinası gibi yardımcı ekipmanlar kullanılarak taşınması sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

Yüksek raflara ulaşmak için veya buralara ürün yerleştirilirken uygun nitelikte merdivenlerin kullanılması sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

Barkod okuyucu, kasa ve diğer ekipmanların, kasiyerlerin rahatlıkla ulaşabileceği konumda olması sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

Özellikle kasa çalışanları için uzanma ve eğilmeyi azaltan taşıyıcı bantlar kullanılıyor mu?

 

 

 

 

 

Kasa çalışanları için bel desteği olan, yüksekliği ayarlanabilir koltuklar sağlanmış mı?

 

 

 

 

 

Kasalardaki klavyelerin yüksekliği çalışanın boyuna göre ayarlanabiliyor mu?

 

 

 

 

 

Kesme, doğrama işleminin yapıldığı tezgahın yüksekliği çalışana göre ayarlanabiliyor mu?

 

 

 

 

 

Uzun süre alt raflarda çalışanların kullanımı için diz yastıkları sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

Çalışanların doğru taşıma ve kaldırma yöntemlerine uygun olarak çalışması sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

MAKİNA, ARAÇ-GEREÇ VE EKİPMANLAR

Makinelerin hareketli parçalarına karşı koruma önlemleri alınmış mı?

 

 

 

 

 

Kesici ve delici aletlerin ehil kişiler tarafından kullanılması sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

Makinaların kazara/istemeden çalıştırılması engelleniyor ve acil durdurma mekanizmaları bulunuyor mu?

 

 

 

 

 

Makinaların doğru kullanımı ve bakımı konusunda kullanım kılavuzları bulunuyor mu?

 

 

 

 

 

Makina ve ekipmanların elektrik aksamının su veya diğer sıvılarla temas etmemesi için gerekli önlemler alınıyor mu?

 

 

 

 

 

Yük platformu, trans palet, forklift gibi ekipmanların periyodik kontrol ve bakımları düzenli olarak yaptırılıyor mu?

 

 

 

 

 

Barkod okuyucuların bakımları yapılıyor ve ürünleri tek seferde okuyabilmesi sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

Zemin cilalayıcısı, matkap, zımpara makinası gibi taşınabilir aletlerin elektrik aksamları kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

Kesici, delici vb. nitelikteki alet veya ekipmanlarınaçıkta bulundurulması engelleniyor ve koruyucu içerisinde muhafaza edilmesi sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

Kesici, delici vb. alet veya ekipmanlar uygun aralıklarla, kullanım öncesi ve sonrasında kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

KİMYASAL MADDELER

Makinalarda gerekli uyarı işaretleri bulunuyor mu?

 

 

 

 

 

Kullanılan kimyasal içerikli maddelerin Türkçe malzeme güvenlik bilgi formları bulunuyor mu?

 

 

 

 

 

Kimyasal maddeler ve haşere ilaçları, yetkisiz kişilerin erişemeyeceği uygun yerlerde muhafaza ediliyor mu?

 

 

 

 

 

Çalışanlar, bu maddeler ile teması önleyecek (paspas, fırça gibi) gereçler ile uygun nitelikte kişisel koruyucu donanımları (eldiven, maske vb.) kullanıyor mu?

 

 

 

 

 

Kimyasalların üzerinde uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu ekipman ve zararlarını gösteren etiketler mevcut mu?

 

 

 

 

 

ELEKTRİK

Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?

 

 

 

 

 

Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?

 

 

 

 

 

Elektrik kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi?

 

 

 

 

 

Açıkta kablo bulunması engelleniyor, prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

ASANSÖRLER

Asansörlerin  (mevcut ise) periyodik bakımları ve kontrolleri düzenli olarak yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

Asansör içi ve önü aydınlatmaları yeterli düzeyde mi?

 

 

 

 

 

Asansörlerin makine dairesine yetkisiz kişilerin girişi engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

Asansör içerisinde bulunan havalandırma sisteminin çalışıp çalışmadığı düzenli aralıklarla kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

YANGIN VE ACİL DURUMLAR

Acil durumlar (yangın, deprem, ilk yardım gerektiren durumlar vb.) konusunda çalışanlara gerekli eğitim verilmiş mi?

 

 

 

 

 

İçinde yeterli malzemenin bulunduğu ilk yardım dolabı mevcut mu?

 

 

 

 

 

Yangın merdiveni kullanılabilir durumda mı?

 

 

 

 

 

Yangın merdiveni kapıları/acil çıkışlar kilitli olmayıp her an açılabilir durumda tutuluyor mu?

 

 

 

 

 

Yangın merdiveni kapıları/acil çıkışların önünde ve tüm yol boyunca kaçışı engelleyecek bir malzeme bulunmaması sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

Yangın merdiveni kapıları/acil çıkış kapılarının dışarıya doğru açılması sağlanmış mı?

 

 

 

 

 

Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş, izlenecek çıkış yolu açık olarak belirtilmiş ve yangın merdiveninde ışıklandırma sağlanmış mı?

 

 

 

 

 

Yangın söndürücüleri mevcut ve son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) görünür bir yere asılmış mı?

 

 

 

 

 

Acil durumlarda çalışanlar arasında haberleşmeyi sağlayacak tertibat her zaman çalışır durumda tutuluyor mu?

 

 

 

 

 

PSİKOSOSYAL ETKENLER

Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmesi engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

Çalışanlar; herhangi bir tehdit, saldırı, hırsızlık gibi durumlar karşısında nasıl davranacağını biliyor mu?

 

 

 

 

 

KAZALAR VE HASTALIKLAR

Çalışanların işe giriş muayeneleri ve periyodik kontrolleri zamanında yaptırılıyor mu?

 

 

 

 

 

Çalışanların karşı karşıya kaldıkları kazalar ve işe bağlı hastalıklar Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?

 

 

 

 

 

Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önleniyor mu?

 

 

 

 

 

Tüm çalışanlara enfeksiyon riskini azaltmak için hijyen bilgisi verilmiş, uygun kişisel koruyucu donanımlar temin edilmiş mi?

 

 

 

 

 

El temizliği için kasiyerlere dezenfektan temin edilmiş ve bunların kullanılması hususunda çalışanlara talimat veriliyor mu?

 

 

 

 

 

Kimyasal maddeler ile uzun süreli çalışma veya ıslak çalışma nedeniyle çalışanlarda gözlenebilecek rahatsızlıklar periyodik olarak kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

Kemirgenler veya diğer zararlı canlılar ile mücadele ediliyor mu?

 

 

 

 

 

Tüm çalışanların tetanosa karşı bağışıklıkları yapılıyor ve bağışıklığın yenilenmesi sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME

Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almışlar mı?

 

 

 

 

 

Çalışanlar yaptıkları işle ilgili olarak gerekli eğitim ve bilgiye sahip mi?

 

 

 

 

 

Çalışanlar kimyasal içerikli maddeler ve/veya biyolojik etkenlerle çalışma sırasında maruz kalabileceği riskler konusunda bilgilendirilmiş mi?

 

 

 

 

 

Çalışanlara uygun taşıma ve kaldırma yöntemleri konusunda eğitim verilmiş mi? 

 

 

 

 

 

Çalışanlar kesilme, batma, yanma vb. nedenler ile oluşan yaralanmalara hangi durumda ve kim tarafından müdahale edileceği konusunda bilgilendirilmiş mi?

 

 

 

 

 

Çalışanlar kullandıkları makine, araç ve gereçlerin güvenli kullanımı konusunda eğitilmiş mi?

 

 

 

 

 

Çalışanlar sağlık ve güvenlik işaretlerinin anlamları konusunda eğitilmiş mi?

 

 

 

 

 

Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınıyor ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?

 

 

 

 

 

 

 
13 Haziran 2015, Cumartesi 19:30
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.