08 Mart 2021 Pazartesi

Araç tamirhaneleri için kontrol listesi


Araç tamirhaneleri için kontrol listesine word dosyası halinde ulaşmak için lütfen tıklayınız…

Araç tamirhaneleri için kontrol listesine word dosyası halinde ulaşmak için lütfen tıklayınız…

Bilindiği üzere, 6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.

Söz konusu yükümlülüğün ne şekilde yerine getirileceği ile ilgili hususlar ise 29/12/2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinde belirtilmektedir. Bununla birlikte, Kanunun “iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri”, “iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi” başlıkları altında yer alan 6 ve 7 maddeleri kademeli olarak yürürlüğe girmektedir.

Söz konusu süreçte, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğü başlamamış olan işyerleri ile özellikle küçük esnaf ve sanatkara yönelik Bakanlığımız, geçtiğimiz dönemde, işverenlere bu konuda yol göstererek risk değerlendirmelerinin işverenlerin kendileri tarafından yapılmasını sağlamak ve süreci kolaylaştırmak amacıyla çeşitli sektörlere yönelik örnek niteliğinde risk değerlendirmesi rehberleri yayımlamıştır.

Ancak söz konusu çalışmaların başlatıldığı süreçten bu yana iki yıl geçmiş olup iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinin haricinde tüm işyerleri için yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla bu işyerlerinde risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi, işyerindeki çalışma ortam ve şartlarını bilen ve bu konuda görevlendirilen İSG profesyonellerinin yükümlülüğündedir. Bu süreçte, sahadan alınan geribildirimler ve çalışmaların ticari amaçlar ile kullanılıyor olduğunun görülmesi Bakanlığımızı adım atmaya yöneltmiş olup bundan sonraki süreçte, İSG profesyoneli görevlendirme yükümlülüğünün yürürlüğe girmediği işyerleri için risk değerlendirmesi yerine geçmeyecek ancak çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listelerinin yayımlanmasına karar verilmiştir.

Risk değerlendirmeleri hususunda ise İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 17 nci maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi-işveren ve memur sendikaları ile kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşları faaliyet gösterdikleri sektörde rehber çalışmalarında bulunabilirler.

Araç tamirhaneleri için kontrol listesi

Konu Başlığı

Kontrol Listesi

Evet

Hayır

Uygun Değilse Alınması Gereken Önlem

Sorumlu Kişi

Tamamlanacağı Tarih

J

L

GENEL

Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmıştır ve iç ve dış zeminler düzenliolarak kontrol edilmektedir.

 

 

 

 

 

Merdiven genişlikleri ve basamak yükseklikleri uygundur.

 

 

 

 

 

Çalışma alanlarında dökülen malzemeler veya diğer sebeplerden ötürü kayganlaşan zeminler yada geçitler derhal temizlenmektedir.

 

 

 

 

 

Forklift vb. araçların kullanıldığı çalışma alanlarında zemin bu araçlarla çalışmaya uygundur.

 

 

 

 

 

Müşteriler için önceden yer ayırtmaksızın güvenli şekilde park edebilecekleri alanlar sağlanmıştır.

 

 

 

 

 

Tesis çevresinde araçların uygun hızda seyretmesini sağlamak amacı ile gerekli önlemler alınmıştır.

 

 

 

 

 

Tesiste içme suyu bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

Çalışanlar için soyunma odası mevcuttur.

 

 

 

 

 

Çalışanların için yemek yeme yeri mevcuttur.

 

 

 

 

 

TERTİP - DÜZEN

Çalışma alanları temiz ve herhangi bir kazaya mahal vermeyecek şekilde düzenlidir.

 

 

 

 

 

Çalışma ortamında, hastalıklara sebebiyet vererek işe devamsızlığa neden olabilecek koşullar yoktur.

 

 

 

 

 

Depolama alanları araçların güvenli yükleme ve boşaltma yapabileceği ve yayaların güvenli geçişini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.

 

 

 

 

 

Tuvalet ve lavabolar günlük olarak temizlenmektedir.

 

 

 

 

 

AYDINLATMA

Çalışma alanlarında ışık yeterlidir.

 

 

 

 

 

Aydınlatma armatürlerinden / donanımlarından ya da pencerelerden kaynaklanan göz kamaştırıcı parıltıların oluşturduğu riskler önlenmiştir.

 

 

 

 

 

Tüm merdiven ve yürüme yollarındaki aydınlatmalar çalışır halde bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Kaçak akım rölesi elektrik hattına bağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRİK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrik tesisatının periyodik bakımları yetkin kişilerce bakım programına uygun şekilde yapılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar hasar görmüş herhangi bir elektrik aksamı ile karşılaşmaları durumda ne yapmaları gerektiği ile ilgili bilgilendirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Acil durumlar oluşması durumunda çalışanlar elektrik tesisatının ne şekilde kapatılacağı ile ilgili bilgilendirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiştir.

 

 

 

 

 

 

Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

Sigorta kutusu kolayca erişilebilir durumdadır.

 

 

 

 

 

 

Açıkta kablo bulunmamakta, prizlerin sağlamlığı kontrol edilmektedir.

 

 

 

 

 

 

Çalışmalar sırasında güvenlik ve sağlık işaretleri veya levhaları kullanılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Aküler şarj edilirken yetkin bir elektrikçi tarafından kurulan tescilli şarj cihazı kullanılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

El feneri vb. cihazlar düşük voltajda çalışmaktadır (24V).

 

 

 

 

 

 

380 V ile çalışan cihazların hepsinde endüstriyel fiş ve priz bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

ELEKTRİK

380 V ile çalışan cihazların bakımları yapılmakta ve çalışanlar arızaları bildirmektedir.

 

 

 

 

 

 

Kurulu ekipmanların düzenli olarak bakımları yapılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Tüm makinelerin acil durdurma tertibatı bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAKİNELER,

EL ALETLERİ VE DİĞER TEKNİK ARAÇLAR-GEREÇLER

 

 

Tüm makineler için, makinelerin kullanımı ve bakımı hususunda Türkçe olarak hazırlanmış kullanım kılavuzu mevcuttur.

 

 

 

 

 

 

Makinelerin bakımı imalatçının talimatları doğrultusunda yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar kompresör gibi cihazların güvenli kullanımı konusunda eğitilmiş ve bu cihazların kullanımı sırasında şakalaşılmaması gerektiği hususunda tembihlenmiştir.

 

 

 

 

 

 

Basınçlı hava hattında kullanıcının bilincini kaybetmesi durumunda sistemi kapatacak bir hata koruma sistemi bulunmaktadır. (deadman’sswitch)

 

 

 

 

 

 

Forklift vb. araçlar bu konuda eğitim almış çalışanlar tarafından kullanılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Forkliflerin periyodik bakımları yapılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Tüm el aletleri ve teknik araç-gereçler için, bunların kullanımı ve bakımı hususunda Türkçe olarak hazırlanmış kullanım kılavuzu mevcuttur.

 

 

 

 

 

 

Ekipmanlar düzgün çalışmaktadır ve bakımları yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

Bütün cihazlar kullanılmadan önce kontrol edilmektedir.

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar kullandıkları teçhizatları çalışır halde bırakmamaktadır.

 

 

 

 

 

HAVA YASTIKLARI

Hava yastıkları uygun depolama alanlarında bulundurulur.

 

 

 

 

 

Çalışanlar hava yastıklarının doğru taşınması ve yerleştirilmesi konusunda eğitilmiştir.

 

 

 

 

 

Kusurlu hava yastıkları imha edilmesi amacıyla üreticisine iade edilmektedir.

 

 

 

 

 

YANGIN

Yangın ile ilgili yapılan risk değerlendirmesi sonucunda alınan önlemlerin uygulanmasını sağlamak amacıyla periyodik kontroller gerçekleştirilmektedir.

 

 

 

 

 

Binada, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik uyarınca tüm önlemler alınmıştır.

 

 

 

 

 

Yangın merdiveni kullanılabilir durumdadır.

 

 

 

 

 

Yangın merdiveni kapıları/acil çıkışlar kilitli değildir ve her an açılabilir durumdadır.

 

 

 

 

 

Yangın merdiveni kapıları/acil çıkışların önünde ve tüm yol boyunca kaçışı engelleyecek bir malzeme yoktur.

 

 

 

 

 

Yangın merdiveni kapıları/acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılmaktadır.

 

 

 

 

 

Acil durum ışıklandırması tesis edilmiştir.

 

 

 

 

 

Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş, yangın merdiveninde ışıklandırma sağlanmıştır.

 

 

 

 

 

Yangın söndürücüleri mevcuttur ve son kullanma tarihleri kontrol edilmektedir.

 

 

 

 

 

Çalışanlar yangın tüplerinin kullanımı konusunda eğitim almıştır.

 

 

 

 

 

Yangın, doğal afetler vb. hallerde görev paylaşımları yapılmış ve ilan edilmiştir.

 

 

 

 

 

Acil durum planı hazırlanmış ve görünür bir yere asılmıştır.

 

 

 

 

 

Sigara içilmesi bütün çalışma alanlarında yasaklanmıştır.

 

 

 

 

 

Yangın alarmlarının bakımı ve kontrolü üretici tarafından gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

 

 

Dökülen ya da sıçrayan yakıt derhal temizlenmektedir

 

 

 

 

 

LPG yakıtlı araçlar güvenli ortamlarda bulundurulmaktadır.

 

 

 

 

 

Çalışanlar yakıtlar ve LPG ile çalışma konusunda bilgilendirilmiştir.

 

 

 

 

 

YÜKSEKTE ÇALIŞMA

Seyyar merdivenler yapısal olarak sağlamdır, düzenli olarak kontrol edilmektedir ve sadece uygun donanım ile eğitimli çalışanlar tarafından kısa süreler için kullanılmaktadır.

 

 

 

 

 

Seyyar merdivenler kullanılırken sabitlenmektedir.

 

 

 

 

 

KİMYASAL MADDELER

Çalışanlar kullanılan kimyasallar ve etkileri konusunda bilgilendirilmiştir.

 

 

 

 

 

Kimyasalların üzerinde uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu donanım ve bu maddelerin zararlarını açıklayan etiketler bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

Araba motorunun kapalı alanlarda çalıştırılması durumunda arabanın egzozu aspiratör sistemine bağlanmaktadır.

 

 

 

 

 

Aspiratör sisteminin bakımı düzenli olarak yapılmakta ve kaydı tutulmaktadır.

 

 

 

 

 

Çalışanlar, kimyasal maddeler ile çalışma sırasındacilt, göz, solunum vb. temasını önleyecek şekilde uygun nitelikte kişisel koruyucu donanımları (eldiven, maske vb.) kullanmaktadır.

 

 

 

 

 

İş tulumları düzenli olarak temizlenmektedir.

 

 

 

 

 

Aküler şarj edilirken aside dayanıklı gözlük ve eldivenler kullanılmaktadır.

 

 

 

 

 

SICAKLIK

Atölyede kış boyunca kullanılacak taşınabilir ısıtıcılar mevcuttur.

 

 

 

 

 

GÜRÜLTÜ

Gürültünün yüksek olduğu ortamlarda işitme koruyucu kullanılmaktadır.

 

 

 

 

 

KAYMA, DÜŞME

Merdivenlerin açıkta kalan bölümlerinde yeterli sağlamlık ve yükseklikte ve korkuluğun üst ve orta kısımlarında birer tutunma yeri ve gerekli ise eteklik bulunan korkuluk mevcuttur.

 

 

 

 

 

1,8 m.'den geniş olan merdivenlerin her iki yanında korkuluk bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

Elektrik kabloları takılıp düşmeye mahal vermeyecek şekilde konumlandırılmıştır.

 

 

 

 

 

DÜŞEN CİSİMLER

Krikoların bakım ve onarımı yetkili kişiler tarafından yapılmaktadır.

 

 

 

 

 

El krikoları sadece sağlam ve düz zeminlerde kullanılmaktadır.

 

 

 

 

 

Güvenli çalışma için konulan yük limitleri aşılmamaktadır.

 

 

 

 

 

Araç kaldırma ekipmanının bakım ve onarımı düzenli şekilde yapılmaktadır.

 

 

 

 

 

KAZALAR VE HASTALIKLAR

Çalışanların işe giriş muayeneleri ve periyodik kontrolleri yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önlenmektedir.

 

 

 

 

 

Çalışanların, örneğin kısa devre nedeniyle, elektrik şokuna neden olabilecek kadar tehlikeli akımlarla karşılaşma ihtimali bulunmamaktadır.

 

 

 

 

 

Çalışanların işlerini kazaya mahal verecek derecede hızlı yapması gereken durumlar bulunmamaktadır.

 

 

 

 

 

Çalışanların sıcak yüzeylerle ya da püsküren buharlarla temas ederek yanma ya da haşlanma tehlikesi bulunmamaktadır.

 

 

 

 

 

İş kazaları ve meslek hastalıkları vakaları Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?

 

 

 

 

 

EĞİTİM ve BİLGİLENDİRME

Çalışanlara (çıraklar ve genç çalışanlar dahil olmak üzere) genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiştir.

 

 

 

 

 

Çalışanlar yaptıkları işle ilgili olarak genel anlamda yeterince bilgiye sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 
13 Haziran 2015, Cumartesi 19:26
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.