08 Mart 2021 Pazartesi

Apartmanlar için kontrol listesi


Bilindiği üzere, 6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile...

Apartmanlar için kontrol listesine word dosyası halinde ulaşmak için lütfen tıklayınız…

Bilindiği üzere, 6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.

Söz konusu yükümlülüğün ne şekilde yerine getirileceği ile ilgili hususlar ise 29/12/2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinde belirtilmektedir. Bununla birlikte, Kanunun “iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri”, “iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi” başlıkları altında yer alan 6 ve 7 maddeleri kademeli olarak yürürlüğe girmektedir.

Söz konusu süreçte, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğü başlamamış olan işyerleri ile özellikle küçük esnaf ve sanatkara yönelik Bakanlığımız, geçtiğimiz dönemde, işverenlere bu konuda yol göstererek risk değerlendirmelerinin işverenlerin kendileri tarafından yapılmasını sağlamak ve süreci kolaylaştırmak amacıyla çeşitli sektörlere yönelik örnek niteliğinde risk değerlendirmesi rehberleri yayımlamıştır.

Ancak söz konusu çalışmaların başlatıldığı süreçten bu yana iki yıl geçmiş olup iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinin haricinde tüm işyerleri için yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla bu işyerlerinde risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi, işyerindeki çalışma ortam ve şartlarını bilen ve bu konuda görevlendirilen İSG profesyonellerinin yükümlülüğündedir. Bu süreçte, sahadan alınan geri bildirimler ve çalışmaların ticari amaçlar ile kullanılıyor olduğunun görülmesi Bakanlığımızı adım atmaya yöneltmiş olup bundan sonraki süreçte, İSG profesyoneli görevlendirme yükümlülüğünün yürürlüğe girmediği işyerleri için risk değerlendirmesi yerine geçmeyecek ancak çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listelerinin yayımlanmasına karar verilmiştir.

Risk değerlendirmeleri hususunda ise İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 17 nci maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi-işveren ve memur sendikaları ile kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşları faaliyet gösterdikleri sektörde rehber çalışmalarında bulunabilirler.

Apartmanlar için kontrol listesi

 

Konu Başlığı

Kontrol Listesi

Evet

Hayır

Alınması Gereken Önlem

Sorumlu Kişi

Tamamlanacağı Tarih

J

L

GENEL

Binanın iç ve dış zeminleri (bina girişi, katlar, merdivenler vs.) kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış mı?

 

 

 

 

 

Zemindeki çökme, engebe vb. deformasyonlar giderilmiş mi?

 

 

 

 

 

Merdiven genişlikleri ve basamak yükseklikleri uygun mu?

 

 

 

 

 

Merdivenler boyunca tırabzanlar mevcut mu?

 

 

 

 

 

Tırabzan ayakları arasında uygun aralıklarla dikmeler veya düşmeyi önleyecek kapalı bloklar mevcut mu?

 

 

 

 

 

Cam yüzeyler üzerinde kırık veya çatlak bulunmamakta ve uygun şekilde monte edilmiş mi?

 

 

 

 

 

Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu?

 

 

 

 

 

Sığınaklar yapılma amacına uygun bir şekilde boş tutulup, havalandırması, bakımı ve temizliği periyodik olarak yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

TERTİP-DÜZEN

Çalışanlar (apartman görevlisi ve/veya diğer çalışanlar),  işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine yerleştiriyor mu?

 

 

 

 

 

Çalışmalar sırasında kullanılan hortum, kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılıyor mu?

 

 

 

 

 

Depo vb. alanların iç düzenlemesi yapılmış, tüm eşya veya malzemelerin kolay ulaşılabilir olması sağlanmış ve bu alanlar tertipli halde tutulmuş mu?

 

 

 

 

 

AYDINLATMA

Tüm merdiven ve yürüme yollarındaki aydınlatmalar çalışır halde mi?

 

 

 

 

 

ELEKTRİK

Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?

 

 

 

 

 

Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?

 

 

 

 

 

Elektrik kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi?

 

 

 

 

 

Zemin cilalayıcısı, matkap, zımpara makinası gibi taşınabilir aletlerin elektrik aksamları kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

Açıkta kablo bulunmamakta, prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol edilmekte mi?

 

 

 

 

 

MAKİNALAR

Tüm makinaların acil durumda durdurma mekanizmaları mevcut mu?

 

 

 

 

 

Tüm makinaların doğru kullanımı ve bakımı vb. konularda Türkçe olarak hazırlanmış kullanma kılavuzları mevcut mu?

 

 

 

 

 

İmalatçının talimatları doğrultusunda tüm makinaların bakımları düzenli aralıklarla yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

Çalışanlar; elektrikli testere, çim biçme makinesi veya diğer aletler gibi vurucu, kesici, dönen ya da titreşim yayan alet ya da makinaların tehlikeleri konusunda bilgilendirilmiş mi?

 

 

 

 

 

Elektrikli testere, çim biçme makinesi veya diğer aletler gibi vurucu, kesici, dönen ya da titreşim yayan alet ya da makinaların tehlikelerini en aza indirecek önlemler alınmış mı?

 

 

 

 

 

Makine ve aletlerin temas edilen kısımlarının elektrik kaçağına karşı yalıtımı yapılmış mı?

 

 

 

 

 

ASANSÖRLER

Asansörler düzenli olarak kontrol ediliyor ve periyodik bakımları yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

Asansör içi ve önü aydınlatmaları yeterli düzeyde mi?

 

 

 

 

 

Asansör makine dairesine yetkisiz kişilerin girişi engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

Asansör içerisinde bulunan havalandırma sisteminin çalışıp çalışmadığı düzenli aralıklarla kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

YANGIN

Yangın merdiveni kullanılabilir durumda mı?

 

 

 

 

 

Yangın merdiveni kapıları/apartman kapısı/acil çıkışlar kilitli olmayıp her an açılabilir durumda mı?

 

 

 

 

 

Yangın merdiveni kapıları/apartman kapısı/acil çıkışların önünde ve tüm yol boyunca kaçışı engelleyecek bir malzeme bulunmaması sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

Yangın merdiveni kapıları/apartman kapısı/acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılıyor mu?

 

 

 

 

 

Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş, yangın merdiveninde ışıklandırma sağlanmış mı?

 

 

 

 

 

Acil duruma neden olan olaya ilişkin (yangın, gaz kaçağı, deprem vb.) telefon numaraları görünür yer(ler)e asılmış mı?

 

 

 

 

 

Yangın söndürücüleri mevcut ve son kullanma tarihleri kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

Acil durumlarile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) bina girişinde görünür bir yere asılmış mı?

 

 

 

 

 

YÜKSEKTE ÇALIŞMA

Yüksekte çalışmayı gerektirecek riskli işler uzman kişiler tarafından mı yapılıyor?

 

 

 

 

 

Çatıda yapılan çalışmalar sırasında çalışanlar, yüksekten düşmeye karşı gerekli önleyici ve koruyucu (emniyet kemeri vb.) tedbirleri almaları konusunda uyarılıyor mu?

 

 

 

 

 

Seyyar merdivenler sağlam ve dayanıklı bir malzemeden mi yapılmış?

 

 

 

 

 

Seyyar merdivenlerin bakımları periyodik olarak ve her kullanım öncesi yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

Seyyar merdivenler kullanılırken sabitleniyor mu?

 

 

 

 

 

KİMYASAL MADDELER

Kimyasal maddeler ve haşere ilaçları, yetkisiz kişilerin erişemeyeceği ve satıcıların talimatlarına uygun yerlerde muhafaza ediliyor mu?

 

 

 

 

 

(temizlik malzemeleri, haşere ilaçları vs.)

Çalışanlar, bu maddeler ile teması önleyecek (paspas, fırça gibi) gereçler ile uygun nitelikte kişisel koruyucu donanımları (eldiven, maske vb.) kullanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Kimyasalların üzerinde uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu ekipman ve zararlarını gösteren etiketler mevcut mu?

 

 

 

 

 

ÇÖP ODALARI

Yeterli aydınlatma sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

Yeterli havalandırma sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

Zemin ve duvarlar kolay temizlenebilir özellikte mi?

 

 

 

 

 

Düzenli olarak temizliği yapılıyor ve çöp bacasında tıkanıklık olduğunda müdahale ediliyor mu?

 

 

 

 

 

Çöp odasına görevli dışında girilmesi önleniyor mu?

 

 

 

 

 

Çöp odası kapı kenarları izolasyonuyapılmış mı?

 

 

 

 

 

Çöpler sızdırmayacak şekilde sağlam torbalarda ve ağızları bağlı olarak getiriliyor mu?

 

 

 

 

 

Düzenli olarak haşere kontrolü yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

İlgili kişilere uygun iş kıyafeti temin ediliyor ve kullanılması sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

ELLE TAŞIMA

Çalışanların fiziki yapısına uygun olmayan yükleri taşımaları önleniyor mu?

 

 

 

 

 

Ağır, büyük vb. yüklerin uygun şekilde kaldırılması konusunda çalışanlara bilgi veriliyor mu?

 

 

 

 

 

Sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilecek yüklerin itilmesini ya da çekilmesini sağlayacak uygun taşıma araçları sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

KAZAN DAİRELERİ

Kaloriferci “Yetkili Kaloriferci Ateşçi Belgesine sahip mi?

 

 

 

 

 

Bacaların temizliği ve kontrolü yetkili kişi/kuruluşlara periyodik olarak yaptırılıyor mu?

 

 

 

 

 

Kazanla ilgili talimatlar mevcut mu?

 

 

 

 

 

Kazanın bakımı periyodik olarak yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

Kazan dairesi uygun bir şekilde havalandırılıyor mu?

 

 

 

 

 

Kazan dairesinde kullanılan yakıt tipine uygun yangın söndürme tüpü bulunuyor mu?

 

 

 

 

 

Doğal gazlı yakıtın kullanıldığı kazan dairesinde, gaz kaçağına karşı dedektör ve alarm mevcut mu?

 

 

 

 

 

Fuel-oil, doğal gaz, LPG vb. yakıtlı kazan dairesinde ve dışında acil yakıt kesme vanası mevcut mu?

 

 

 

 

 

Bina dışında bulunan yakıt tanklarının (doğal gaz, LPG vb.) etrafında gerekli güvenlik önlemleri alınıyor mu?

 

 

 

 

 

KAPALI OTOPARKLAR

Kapalı otopark havalandırma sisteminin çalışıp çalışmadığı düzenli aralıklarla kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

Yeterli aydınlatma sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

Yayalar için yürüyüş yolu ayrılmış mı?

 

 

 

 

 

PSİKOSOSYAL ETKENLER

Çalışanlar herhangi bir tehdit, saldırı, hırsızlık gibi durum karşısında nasıl davranacağını biliyor mu?

 

 

 

 

 

Çalışanlar ile apartman sakinleri ve yönetim arasında iyi bir iletişim sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmemesine dikkat ediliyor mu?

 

 

 

 

 

KAZALAR VE

Çalışanların işe giriş ve periyodik muayeneleri zamanında yaptırılıyor mu?

 

 

 

 

 

HASTALIKLAR

Çalışanların karşı karşıya kaldıkları kazalar ve işe bağlı hastalıklar Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

Tüm çalışanlara enfeksiyon riskini azaltmak için hijyen bilgisi verilmiş, eldiven, ayak koruyucu ve diğer koruyucu giysiler temin edilmiş mi?

 

 

 

 

 

 

Kemirgenler veya diğer zararlı canlılar ile mücadele ediliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Tüm çalışanların tetanosa karşı bağışıklıkları yapılıyor ve bağışıklığın yenilenmesi sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Tehlikeli olmayan atıklar genel çöp kutusuna atılıyor mu?

 

 

 

 

 

EĞİTİM ve BİLGİLENDİRME

Çalışanlara genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiş mi?

 

 

 

 

 

Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilmiş ve yönlendirilmiş mi?

 

 

 

 

 
13 Haziran 2015, Cumartesi 19:06
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.