28 Ekim 2020 Çarşamba

16/11/2015 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanıT.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır.

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23.25. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,

2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe,

3) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

4) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

5) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

6) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

8) İLK BAŞVURU TARİHİ: 23.11.2015 SON BAŞVURU TARİHİ: 07.12.2015

Sınav Programı : Tarih Saat Yer

Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı 11.12.2015 10:00 İlgili Birimlerde

 

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

AÇIKLAMALAR

 

BİRİM /BÖLÜM

 

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

         

Türkiye Cumhuriyet Tarihi

 

1

     

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi

 

1

     

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

   

1

Afet Sosyolojisi alanında çalışmış olmak.

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

         

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 

1

     

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

   

1

Çevirim içi öğrenme ortamları üzerine çalışmış olmak.

 

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

   

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

 

Resim-İş Eğitimi

   

1

İmge-Simge okur yazarlığı alanında çalışması olmak.

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

         

İktisadi Gelişme ve Uluslar arası İktisat

 

1

     

TIP FAKÜLTESİ

         

Biyofizik

   

1

Biyofizik alanında veya Fizikokimya alanında doktora yapmış olmak ve IMRT (İntensity Modulated Radiotherapy) sertifikasına sahip olmak.

 

Tıbbi Biyoloji

   

1

HRM Analizi ile mutasyon tanımlanması üzerine çalışması olmak.

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

   

1

Çocuk Kardiyolojisi uzmanı olmak, mecburi hizmet yükümlülüğü bitmiş olmak, üst solunum yolu obstrüksiyonunun kalp üzerine etkisini inceleyen çalışması olmak.

 

Radyasyon Onkolojisi

   

1

Radyasyon Onkolojisi alanında uzmanlığını almış olmak.

 

Genel Cerrahi

   

1

Türk Cerrahi Derneği onaylı Vaskuler Cerrahi Kursu Sertifikasına sahip olmak.

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

         

Periodontoloji

   

2

   

Protetik Diş Tedavisi

   

1

   

Restoratif Diş Tedavisi

   

1

   

Endodonti

   

1

   

ECZACILIK FAKÜLTESİ

         

Farmasotik Kimya

   

1

Furan ve Pirazol Kimyası alanında çalışmış olmak.

 

Farmakognazi

   

1

Eczacılık mezunu olup aynı anabilim dalında doktora yapmış olmak.

 

Farmakoloji

   

1

Eczacılık mezunu olup aynı anabilim dalında doktora yapmış olmak.

 

Farmasötik Teknoloji

   

1

Bakterilerde yeni ilaç adayı olabilecek maddelerin araştırılması konusunda çalışması olmak.

 

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

         

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

   

1

Meta Sezgisel Algoritmaları Üzerinde çalışmış olmak.

 

Proses ve Reaktör Tasarımı

   

1

Kimya Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.Kablosuz Proses Kontrol ve Sistem Tanımlama alanında çalışmış olmak.

 

Maden İşletme

   

1

   

ZİRAAT FAKÜLTESİ

         

Tarla Bitkileri

1

       

Arazi ve Su Kaynakları

   

1

   

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

         

Resim

   

1

   

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU

         

Konaklama İşletmeciliği

   

1

   

Seyahat İşletmeciliği

   

1

   

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

         

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

   

1

Otizimli Çocuklarda egzersiz eğitimi alanında çalışmış olmak.

 

VAN GÜVENLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

         

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü

   

1

Nano malzemelerin sentezi tanımlanması ve enerji uygulamaları üzerine çalışması olmak.

 

GEVAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU

         

Süt ve Besi Hayvancılığı Pr.

   

1

Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvancılıkta kayıt tutma sistemine yönelik paket programı hazırlanması üzerine çalışmış olmak.
18 Kasım 2015, Çarşamba 13:45
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.