28 Ekim 2020 Çarşamba

16/11/2015 Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanıSÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Savılı Kanun. ÖSretim Üveliaine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca

onavlanan Üniversitemiz Öğretim Üveliği kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İleilı Değerlendirme Kriteri hükümlerine eöre aşağıda helirtilen

Anabilim Dallarına Öğretim Üvesi alınacaktır.

 

Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, Özgeçmiş, Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Adayın doçentlik unvanını aldığı dönemdeki YÖK'ün Doçentlik için belirlediği asgari yayın koşulları bir kez daha sağladığına dair beyanname. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; (Profesörler için başlıca araştırma eserini özgeçmiş ve yayın listesinde belirteceklerdir.)

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, Özgeçmiş, Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

- Nüfus cüzdan fotokopisi, Diplomalar ve Yabancı dil belgeleri noter veya çalıştığı kamu kurumundan aslı gibidir onaylı olacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

- Herhangi bir kamu kuruntunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

 

- Posta ile müracaat edecek adaylar için, postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

- Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adayların Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)

 

- Dilekçe, Özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine başvuracak Adayların yayınlarını puanlama formu formatına persdb.sdu.edu.tr'den Doküman Arşivi "SDÜ Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri" bölümünden ulaşılabilir.

-Profesör ve Doçentlerin Personel Daire Başkanlığına ve Yardımcı Doçentlerin kadrosunun ilan edildiği birime Başvuru Esnasında getirmeleri gereken belgeler: (Yarım kapak dosya içerisine) Dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek; ekinde Özgeçmiş, Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi, yayın listesi ve Başvuru Formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir.

BİRİMİ / BÖLÜMÜ [ANABİLİM DALI |UNVANI | DER.|ADEDİ NİTELİĞİ

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

Jeoloji Mühendisliği

Uygulamalı Jeoloji

Profesör

1

1

Hidrojeoloji, hidrojeokimya, çevre jeoloji, tıbbi jeoloji konularında çalışma yapmış olmak.

 

Maden Mühendisliği

Maden İşletmesi

Doçent

1

1

Kaya kırılma tokluğu ve doğaltaş kesme verimi konularında çalışma yapmış olmak.

 

Jeofizik Mühendisliği

Uygulamalı Jeofizik

Doçent

1

1

Elektrik, elektromanyetik ve ters çözüm konularında çalışma yapmış olmak.

 

İnşaat Mühendisliği

Hidrolik

Profesör

1

1

Yeraltısuyu hidroliği ve su kaynaklarının modellemesi alanlarında çalışma yapmış olmak.

 

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Profesör

1

1

Yapay zeka ve sezgisel algoritmalar konularında çalışma yapmış olmak.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği

Doçent

1

1

Sinir dokusu modeli analizinde dışsal manyetik alandan etkilenme mekanizması üzerine çalışmalar yapmış olmak.

 

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

 

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Hastalıklar

Doçent

1

1

Gökkuşağı alabalıklarında HPLC ile oksitetrasiklin rezidüsü ve tatlı su İstakozlarında (Astacus leptodactylus) probiyotik bakterilerin aranması üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Yetiştiricilik

Doçent

1

1

Tilapia yemlerinde kanola küspesine selülaz enzimi ve alabalık yemlerinde soya küspesine mannaz ve galaktosidaz enzimi ilavesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ

Biyoloji

Hidrobiyoloji

Profesör

1

1

Balıklarda ağır metal birikimi konusunda çalışmış olmak.

Fizik

Katıhal Fiziği

Profesör

1

1

Polimer arayüzeyli ve arayüzeysiz schottky diyotları üzerinde sıcaklık ve basınç etkileri konusunda çalışmaları olmak.

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Doçent

1

1

Dual sayıların dizilerinin istatiksel yakınsaklığı konusunda çalışma yapmış olmak.

 

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Doçent

1

1

Arkaik dönem heykeltıraşlığı alanında çalışma yapmış olmak.

 

Arkeoloji

Klasik Arkeoloj i

Doçent

1

1

Roma dönem.i seramik alanında çalışma yapmış olmak.

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Doçent

1

1

Attıka siyah figür seramiği alanında çalışma yapmış olmak.

 

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

1

Jinekolojik Onkoloji yan dal uzmanı olmak, exoskopik kolposkopi ile preinvaziv serviks hastalıkları ile ilgili çalışması olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Behçet hastahğında kişilik özelliklerinin hastalık aktivitesi üzerine etkileri ile ilgili çalışması olmak, intihar epidemiyolojisi üzerine çalışması olmak

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Doçent

1

1

Yaşlı sağlığı ile ilgili çalışmaları olmak.
18 Kasım 2015, Çarşamba 13:46
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.