29 Haziran 2022 Çarşamba

16/11/2015 Sivas Akıncılar SYDV Personel Alım İlanı 

BÜRO GÖERVLİSİ PERSONEL ALIMI Son Başvuru : 23.11.2015
İl SİVAS İlçe AKINCILAR Alınacak Sayı 1
Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan BÜRO GÖREVLİSİ
Açıklama - Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı 
- ARANACAK ŞARTLAR 1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, 3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak, 4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak, 5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak. 7) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak. 8) En az 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak. (Tercihen; En az 4 Yıllık İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi Bölümleri, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Rehberlik Danışmanlık, Halkla İlişkiler veya Sosyal Hizmetler Bölümü Mezunları) 10) ÖSYM tarafından yapılan geçerli (2014 veya 2015 yılları) Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak 11) Tercihen en az (B) sınıfı ehliyet sahibi olmak 12) En Az İlan Tarihi itibariyle Son 3 (üç) ay Vakfımızın bulunduğu (Akıncılar) İlçe Sınırları içerisinde ikamet etmek İSTENİLEN BELGELER: 1) Kimlik Fotokopisi 2) Askerlik görevini yaptığına veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair belge 3) Özgeçmiş 4) İkametgah 5)Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan Belgesi 6)Varsa Bilgisayar Sertifikası 7)Diploma 8)Sabıka Kaydı 9)Sağlık Raporu 10)Varsa Ehliyet Fotokopisi Not: Kurum Müracaat aşamasında ve mülakat sonrasında personel alım işini iptal etmekte serbesttir.18 Kasım 2015, Çarşamba 13:56
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.