28 Ekim 2020 Çarşamba

13/11/2015 Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanıDOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarına göre yapılacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek,

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

İLGİLİLERE DUYURULUR.

BİRİM/ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

NİTELİKLER

FEN FAKÜLTESİ

Fizikokimya

Profesör

1

Kimya bilim alanında doçentliğini almış olmak. Kompozit aktüatörler, hidrojeller ve faz değişim malzemeleri konusunda yayınları olmak.

Anorganik Kimya

Doçent

1

Kimya bilim alanında doçentliğini almış olmak.Orgonometalik komplekslerin sentezi ve heterojen kataliz ile hidrojen eldesi konularında yayınları olmak.

İstatistiksel Bilgi Sistemleri

Doçent

1

İstatistik bilim alanında doçentliğini almış olmak.Üstel düzeltme yöntemleri ve Yazılım güvenirliği konularında çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Acil Tıp

Profesör

1

Acil Tıp bilim alanında doçentliğini almış olmak."Uluslararası düzeyde yapılan spor müsabakalarında tıbbi bakım konusunda deneyimli olmak ve sporcu yaralanmaları, hastalıkları konusunda yayını olmak.

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

Tıbbi Patoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak.Pulmoner patoloji ile ilgili uluslararası yayınları ve deneyimi olmak.

Nükleer Tıp

Doçent

1

Nükleer Tıp bilim alanında doçentliğini almış olmak.Radyonüklid terapi-dozimetri alanında Avrupa Nükleer Tıp Derneği tarafından düzenlenmiş bir kursa katılmış ve sertifikaya sahip olmak.
15 Kasım 2015, Pazar 14:48
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.