28 Ekim 2020 Çarşamba

13/11/2015 Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanıT.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayı ^Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine^Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili bükümleri ile Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı İle İlgili Yönerge hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.

MÜRACAATTA ARANACAK ŞARTLAR:

YARDIMCI DOÇENTLER İÇİN

- 2547 Sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Dilekçe ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu. Nüfus Cüzdanı Sureti, Doktora Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri ile 2 adet Fotoğraf.

- Özgeçmiş. Akademik Etkinlik Değerlenlendirme Formu, Doktora Belgesi Onaylı Sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ve yayın listesi

- Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

GENEL ŞARTLAR

- Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

- Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği'nin onaylanmış olması şarttır.

- İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde kadronun ilan edildiği birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir.

- Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

- Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

NOT: "Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı He İlgili Yönerge " ye (personel.cbu.edu.tr/yonergeler.5532.tr.html) adresinden, "Akademik Etkinlik Değerlendirme /7>r/?n/''na (http: 7personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.htmI) adresinden ulaşılabilmektedir.

Birim

Anabilim Dalı / Program

Unvan

Derece

Adet

İlan Açıklaması

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Yrd.Doç.

5

1

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğrenme Öğretme Süreçlerine Entegrasyonu. Entegrasyona Yönelik Mesleki Gelişim ve Yeniliklerin Benimsenmesi Alanlarında Çalışmaları Olmak

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Matematik Eğitimi

Yrd.Doç

5

1

İlköğretim Öğrencilerinin Geometride Bilgiyi Oluşturma Süreçleri Konusunda Çalışmaları Olmak

İlahiyat Fakültesi

Arap Dili ve Belagatı

Yrd.Doç.

4

1

 

İşletme Fakültesi

Muhasebe ve Finansman

Yrd.Doç.

4

1

Fınansat Raporlama Kalitesi. Türkiye Muhasebe Standartları. Fiile Denetimi. Bankalarda Performans Değerleme Kurumsal Sosyal Sorumluluk Konularında Çalışmaları Olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İstatistik

Yrd.Doç.

5

1

Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Teknikleri. Fuzzy-Logic Yöntemleri Konusunda Çalışmaları Olmak

Mühendislik Fakültesi

Biyemühendisl ik Bölümü

Yrd.Doç.

4

1

Sıvı Kristallerin Elektrik ve Optik Özellikleri Üzerine Çalışmaları Olmak

Manisa Sağlık Yüksekokulu

Ebelik

Yrd.Doç.

3

1

Ebelikte İletişim Konusunda Çalışmaları Olmak

Demirci Meslek Yüksekokulu

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Yrd.Doç

5

1

Yeni Bir Doğa Koruma Kavramı: Unesco Jeoparklar Konusunda Çalışmaları Olmak
15 Kasım 2015, Pazar 14:48
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.